Gökyüzü mavisi nedir, Gökyüzü mavisi ne demek

  • Açık mavi.
  • Bu renkte olan

Gökyüzü mavisi kısaca anlamı, tanımı:

Gökyüzü : Atmosferin gözle görünen bölümü.

Mavi : Bu renkte olan. Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi.

Renk : Nitelik. Çeşitlilik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.

Açık mavi : Bu renkte olan. Mavinin bir veya birkaç ton açığı.

Açık : Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Belli bir yerin biraz uzağı. Kolay anlaşılır, vazıh. Boş. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen. Belirgin bir biçimde. Çalışır durumda olan. Engelsiz, serbest. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Aralığı çok. Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı.

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.