Gönde nedir, Gönde ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Göndermek.

Gönde ile ilgili Cümleler

 • Bana senin bir fotoğrafını gönderebilir misin?
 • Bana bir resim gönderebilir misin?
 • Gönderdiğin bütün mektupları okudum.
 • Lütfen bana resmini gönder.
 • Ali seni buraya bunu bana söylemen için mi gönderdi?
 • Bana senin bir resmini gönderebilir misin?
 • O sana resimlerini ne zaman gönderdi?
 • Burak Tuğba'ya bir keman gönderdi.
 • Ali tutuklu kampına gönderildi.
 • Gönderdiğin bilgiye bakıyorum.
 • Posta ile beş milyon liralık bir havale gönderdim.
 • “Eteğim gayet fena olmuş, terziye geri gönderdim.”
 • Lütfen bana fotoğrafını gönder.
 • “Elim değmişken, elmas kılıcımla canını cehenneme yollayayım.”
 • Bush yeryüzünde adaleti tesis etmek Allah tarafından gönderildiğini düşünüyor.
 • “Kayıkları olmayanlar mahalledeki en alışık oldukları kira sandallarına haber gönderirler.”
 • “Kocaman avuçlarından bir öpücük gönderdi.”

Gönde ile ilgili Atasözü veya Deyim

canını cehenneme göndermek (veya yollamak) : öldürmek.

geri göndermek : geldiği yere göndermek, iade etmek.

gönderme yapmak : konuşurken veya yazarken başka kaynak veya olaylarla bağlantı kurmak.

haber göndermek : herhangi bir araçla bildirmek.

havale göndermek (veya yollamak) : postane, banka ve benzerleri aracılığıyla birine para ödenmesini sağlamak.

 

öpücük göndermek (veya yollamak) : parmaklarının iç ucunu öpüp birine atar gibi yaparak onu selamlamak.

sürgüne göndermek : ceza olarak bir yere sürmek.

Gönde anlamı, tanımı

Açıkorur gönderim : Açıları değiştirmeyen dönüşüm : Öteleme, dönme, bakışım, benzerlik, evirtim dönüşümleri ya da bunların kimilerinin bileşkesi

Alttoplamsal gönderim : [Bakınız: alttoplamsal işlev].

Artı gönderim : A bir tümlevleme alanı ya da bir Riesz uzayı, E bir Riesz uzayı olduğunda her gönderimi.

Bakışım gönderimi : Bir G öbeği için, f : gönderimi.

Bayat gönderim belgesi : Akreditifte gösterilen süre içinde veya bir süre belirtilmemişse yükleme tarihinden itibaren yirmi bir gün içinde bankaya ibraz edilmeyen ve rezerv konusu olan gönderim belgesi.

Bire çok gönderim : Bir X kümesinin her elemanına, Y kümesinde bir kaç eleman karşılık getiren f : X -> Y gönderimi.

Birebir gönderim : [Bakınız: birebir işlev].

Birebir örten gönderim : [Bakınız: birebir-örten işlev].

Bölüm gönderimi : [Bakınız: doğal gönderim].

Değerlendirme gönderimi : Tanım kümesi X, değer kümesi Y olan kimi işlevlerden oluşan bir F kümesi ve bir gönderimi.

Dizisel sürekli gönderim : X,Y ilingesel uzayları verildiğinde, her gönderimi.

Doğal gönderim : E kümesi üzerinde tanımlı olan bir B denklik bağıntısı için, olarak tanımlanan : gönderimi, Anlamdaş. bölüm gönderimi. 2 eşlek dizgesi için, olmak üzere, gönderimi.

Doğrusal gönderim : E, F birer A-doğru-uzaysı olmak üzere her koşullarını gerçekleyen gönderimi, Anlamdaş. doğrusal dönüşüm, doğrusal işlev.

Düzgün sürekli gönderim : [Bakınız: düzgün sürekli işlev].

Emre yazılı gönderim belgesi : Yükletenin isteği üzerine, aksi belirtilmedikçe, lehtarın emrine veya yalnızca emre düzenlenen gönderim belgesi.

 

Eşlek gönderimi : Bir U sürekli doğrusal dönüşümünün devrik dönüşümü. U’.

Eşlenik doğrusal gönderim : , Anlamdaş. tersdoğrusal gönderim.

Eşletme gönderimi : [Bakınız: birebir-örten işlev].

Eşyapı gönderimi : [Bakınız: eşy].

Gemi gönderi : Gemiyi kıyıdan açmak için itmeğe yarayan sırık.

Geri gönderilen mallar : Alıcısınca beğenilmeyip ya da satılamayıp satıcısına geri gönderilen mallar.

Geri gönderilenler sayışımı : Geri verme giderleri ve malda görülen kırık-dökük tutarları dışında satılan malların süreleri içinde geri verilen bölüklerinin satımca tutarları.

Giriş çıkış gönderimi : Bir çevre birimi ile o çevre biriminden daha ortadaki bir donanım birimi arasında veri gönderim süreci.

Göndel : Döveni boyunduruğa bağlayan ağaç. Saman karıştırmaya yarayan sırık. [Bakınız: gönder]. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, 4-5 m. uzunluğunda ucu madeni ağaç sopa.

Göndeli olmak : Deli olmak.

Göndem : Buğday, arpa başaklarını toplamakta kullanılan tırmık. Tarz, yöntem, usul: Her işin gündemini bilmek lâzım. Uyan, itaat eden, uysal.

Göndemek : Göndermek.

Göndere : Gümüşhane şehrinde, Çayra bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Gönderebilme : Gönderebilmek işi.

Gönderebilmek : Gönderme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Gönderen : Mürsil. Satılmak üzere ya da başka nedenlerle başkasına ve başka yere mal gönderen kişi.

Gönderi bankası : Amir bankanın tahsil için yetki verdiği banka. karşılığı tahsil bankası.

Gönderi çıkmak : Uğurlamak, teşyi etmek.

Gönderi gitmek : Uğurlamak, yolcu etmek. [Bakınız: gönderi çıkmak].

Gönderilebilme : Gönderilebilmek işi.

Gönderilebilmek : Gönderilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Gönderilen mal : Aracıya satılmak üzere gönderilen mal.

Gönderiliş : Gönderilme işi.

Gönderilme : Gönderilmek işi.

Gönderim belgesi : Uluslararası ticarette eşyayı temsil eden ve gönderildiğini belgeleyen değerli kağıt.

Gönderim genişlemesi : Gönderimi ve üstkümesi verildiğinde, g nin A ya kısıtlanmışı f ye eşit olacak biçimde g : gönderimi.

Gönderim güdüm damgası : Veri iletişim uç donanımları arasında veri gönderimini yönetmek ya da kolaylaştırmak üzere kullanılan herhangi bir güdüm damgası.

Gönderim sonu damgası : Bir ya da daha çok ileti ile bunlara ilişkin başlıkları kapsayabilen bir gönderimin bittiğini belirtmek üzere kullanılan gönderim güdüm damgası.

Gönderimin kusuru : Gönderimin çekirdeğinin ölçümü.

Gönderiş : Gönderme işi.

Gönderiverme : Gönderivermek işi.

Gönderivermek : Çabucak göndermek.

Gönderme fişi : Katalogda okuyucuyu bir yerden başka bir yere göndermek amacıyla hazırlanan "bakınız" ya da "ayrıca bakınız" fişi.

Göndermelik : Bir yere gönderilen mal ya da nesnelere ilişkin çizelge.

Havayolu gönderim belgesi : Havayolu taşımacılığında gönderen tarafından düzenlenen ve gönderenin adı, adresi, malın kökeni, nereye gideceği, paket adedi, ağırlığı, miktarı, navlun gibi bilgileri içeren belge.

İkidoğrusal gönderim : X,Y,Z birebir doğrusal uzay olmak üzerekoşullarını sağlayan f gönderimi.

İkisürekli gönderim : [Bakınız: ikilsürekli işlev].

İsme yazılı gönderim belgesi : Üzerinde sahip olanın isminin yazılı olduğu ve ciro edilemeyen gönderim belgesi.

Kapalı gönderim : Kapalı kümeleri kapalı kümelere taşıyan gönderim. Kapalı fonksiyon (anlam 1).

Kapsama gönderimi : Anlamdaş. doğal birlev, doğal gömev.

Kendisine gönderilen : Mürselün ileyh.

Kirli gönderim belgesi : Malların veya ambalajlarının kusurlu olduğuna ilişkin bir kaydın olduğu gönderim belgesi.

Konform gönderim : Kompleks düzlemde açıları koruyan gönderim.

Lipschitz gönderimi : Lipschitz özelliğini gerçekleyen gönderim. Lipschitz koşulunu sağlayan gönderim.

Ohuntu göndermek : Düğüne çağırmak.

Okundu göndermek : Düğüne çağırmak.

Öbek gönderimi : Bir ya da birden çok veri öbeğinin bir tek eylemle başlatılan gönderim süreci.

Ödemeli gönderme : Gönderilen nesnenin parası ödenilerek ilgili yerden alınabilmesi.

Örteli gönderim : [Bakınız: örten gönderim].

Örten gönderim : F (A) =B eşitliğini gerçekleyen f : gönderimi, Anlamdaş. üzerine gönderim, örtev II, üzertim, örtevli gönderim.

Öte beri göndermek : Şuraya buraya, önemsiz yerlere göndermek, ehemmiyetsiz işlere memur etmek.

Özdeşlik gönderimi : [Bakınız: özdeşlik işlevi].

Para gönderimi : Borçlunun başka bir kentte oturan alacaklasına o kişinin oturduğu yerde ödenmek üzere banka ya da P T T eliyle para göndermesi.

Posta gönderimi : Belirli bir paranın gönderenince alıcısına ödenebilmesi için posta yönetimince alıcının bulunduğu PTT yönetimine yazılan ödeme emri.

Posta ile gönderme : Vergi ile ilişkili bildirimlerin bağıtlı olarak posta ile gönderilmeleri.

Sürekli gönderim : [Bakınız: sürekli işlev].

Tek gönderim belgesi : Kara yolundan sonra yapılacak deniz taşımacılığı için düzenlenen gönderim belgesi.

Tekdeğerli gönderim : [Bakınız: birebir işlev].

Telle gönderme : Tel çekme yoluyla istenilen yere ivedilikle para gönderme.

Temiz gönderim belgesi : Malların veya ambalajlarının kusurlu olduğunu ilişkin bir kayıt taşımayan gönderim belgesi.

Ters gönderim : [Bakınız: ters işlev].

Tersdoğrusal gönderim : [Bakınız: eşlenik doğrusal gönderim].

Teslim gönderim belgesi : Malın yüklenmek üzere alındığını gösteren gönderim belgesi.

Üsttoplamsal gönderim : [Bakınız: üsttoplamsal işlev].

Yabancı gemi adamının geri gönderilmesi : Yabancı gemi adamı ile yapılan hizmet bağıtında ayrı bir yargı yoksa işveren ya da işveren yetkilisinin yabancı gemi adamının oturma yeri barınağına geri gönderilmesinin zorunlu olması.

Yarı riemann örtme gönderimi : M ve M yarı Riemann manifoldları olmak üzere, k : M —> M örtme gönderimi bir yerel izometri ise k 'ya yon Riemann örtme gönderimi denir.

Yurda geri gönderme : Hizmet bağıtının işveren ya da gemide çalışan kişi tarafından yurt dışında bozulmasında işveren ya da yetkilisinin gemi adamını bağıtlamada başkaca bir yargı yoksa geminin bağlama barınağına geri göndermesi zorunluluğu.

Yükleme gönderim belgesi : Malın gemiye yüklenmesinden sonra verilen gönderim belgesi.

Gönder : Bayrak direği. Üvendire. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa.

Gönderge : Dış dünyada yer alan, bir göstergenin belirttiği nesne veya varlık.

Gönderi : Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb. Yolcu etme, uğurlama.

Gönderici : Posta ile paket, telgraf, mektup vb. gönderen kimse.

Gönderilmek : Gönderme işi yapılmak veya gönderme işine konu olmak.

Gönderim : Birtakım bilgileri içeren, kişiden kişiye veya kurumlar arası bilginin geçişini sağlayan belge.

Gönderli : Gönderi olan.

Gönderme : Göndermek işi, irsal. Sözlükçülükte bir madde başını işlerken, ilgisi dolayısıyla başka bir madde başına yollama.

Gönderme belgesi : Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye.

Göndermek : Bir yere doğru yola çıkarmak, yollamak, ulaşmasını, gitmesini sağlamak, irsal etmek. Yolcu etmek. Araştırma, yazışma vb.nde kaynak kişiye veya esere işaret etmek, atıf yapmak. Yetki vererek gitmesini sağlamak. Bir kaynaktan çıkıp gelmek, ulaşmak.

Göndertme : Göndertmek işi.

Göndertmek : Gönderme işini yaptırmak.

Yelken gönderi : Yelkenlerin çekildiği direk.

Diğer dillerde Gömüleme çözülmesi anlamı nedir?

İngilizce'de Gömüleme çözülmesi ne demek ? : dishoarding