Gönderi nedir, Gönderi ne demek

Yerel Türkçe anlamı:

Uğurlama

Ramazan bayramından sonra tutulan altı günlük oruç.

Gönderi kısaca anlamı, tanımı:

Gönder : Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa. Üvendire. Bayrak direği.

Gönderici : Posta ile paket, telgraf, mektup vb. gönderen kimse.

Gönderilmek : Gönderme işi yapılmak veya gönderme işine konu olmak.

Gönderim : Birtakım bilgileri içeren, kişiden kişiye veya kurumlar arası bilginin geçişini sağlayan belge.

Yelken gönderi : Yelkenlerin çekildiği direk.

Posta : Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü. Bu emanetleri toplayan ve dağıtan kuruluş ve bu kuruluşun bulunduğu yer. Bir sanayi veya ticaret işletmesinde aynı süre içinde çalışanların tümü. Genellikle bu emanetleri götüren taşıt. Hizmet nöbetinde bulunan er. Takım, kol. Yirmi dört saatlik çalışma gününün, çalışma bölümlerinden her biri, vardiya. Kez, defa, sefer. Vapur, tren, uçak vb. taşıtlarla yapılmış olan yolculuk.

Paket : İçinde bir veya birçok şey bulunan, kâğıda sarılarak veya kutuya konularak bağlanmış, elde taşınacak büyüklükte nesne. Dolu (toplu taşım aracı). Kâğıda sarılarak veya bir kutuya konularak satışa hazır duruma getirilmiş, belli bir miktarda olan (yiyecek, ilaç vb.).

 

Telgraf : Bu düzenle gönderilen haberin yazılı olduğu kâğıt. İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni.

Mektup : Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name.

Yolcu : İşten çıkarılması beklenen kimse. Yolculuğa çıkmış kimse. Doğması beklenen çocuk. İyileşmesi umutsuz hasta. Yolculuğa çıkmaya hazırlanan kimse.

Uğurlama : Uğurlamak işi.

Etme : Etmek işi.

Gönderi bankası : Amir bankanın tahsil için yetki verdiği banka. krş. tahsil bankası

Gönderi çıkmak : Uğurlamak, teşyi etmek.

Gönderi gitmek : Uğurlamak, yolcu etmek. [Bakınız: gönderi çıkmak]

Gönderilebilme : Gönderilebilmek işi.

Gönderilebilmek : Gönderilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Gönderilen mal : Aracıya satılmak üzere gönderilen mal.

Gönderiliş : Gönderilme işi.

Gönderilme : Gönderilmek işi. İlgili cümle: "“İhtiyat kuvvetlerinin hemen oraya gönderilmesini istedi.”" F. R. Atay.

Gönderim belgesi : Uluslararası ticarette eşyayı temsil eden ve gönderildiğini belgeleyen değerli kağıt.

Gönderim genişlemesi : (…)gönderimi ve (…) üstkümesi verildiğinde, g nin A ya kısıtlanmışı f ye eşit olacak biçimde g : (…)gönderimi.

Gönderi ile ilgili Cümleler

  • Kim posta yoluyla mektup gönderir ki? Bu günlerde elektronik postamız var.
  • Kim postayla mektup gönderir ki? Bu günlerde epostamız var.
  • Ali hapse gönderildi.
  • Ali neden eve gönderildi?
  • O belirsiz bir süre için bir akıl hastanesine gönderildi.
  • Bush yeryüzünde adaleti tesis etmek Allah tarafından gönderildiğini düşünüyor.
  • Ali tutuklu kampına gönderildi.
 

Diğer dillerde Gönderi anlamı nedir?

İngilizce'de Gönderi ne demek? : n. consignment, despatch

Fransızca'da Gönderi : envoi [le]

Almanca'da Gönderi : n. Postsache

Rusça'da Gönderi : n. проводы (PL)