Gönderim nedir, Gönderim ne demek

  • Birtakım bilgileri içeren, kişiden kişiye veya kurumlar arası bilginin geçişini sağlayan belge

Bilişim alanındaki terim anlamı:

Bir bilginin bir ya da birkaç uzak yerde elde edilmesinin sağlanması. İletim sözcüğü de kullanılmaktadır.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

A, B gibi iki küme verildiğinde önkümesi A ve artkümesi B olan işlev. Anlamdaş. işlev, dönüşüm, işleç.

Fonksiyonun başka bir adı.

İngilizce'de Gönderim ne demek? Gönderim ingilizcesi nedir?:

transmission, map, mapping

Gönderim anlamı, tanımı:

Gönderi : Yolcu etme, uğurlama. Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb.

Gönder : Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa. Üvendire. Bayrak direği.

Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Bilim.

Kişi : Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Eş, koca. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer.

 

Kurum : Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür.

Bilgin : Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan kimse, bilimci, âlim.

Geçiş : Resimde iki ayrı rengi birbirine bağlayan ara ton. Geçme işi. Bir parça süresince bir tondan başka bir tona atlama. Ses organlarının bir durumdan ötekine geçmesi. Herhangi bir durumdaki değişme, intikal.

Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.

Gönderim belgesi : Uluslararası ticarette eşyayı temsil eden ve gönderildiğini belgeleyen değerli kağıt.

Gönderim genişlemesi : (…)gönderimi ve (…) üstkümesi verildiğinde, g nin A ya kısıtlanmışı f ye eşit olacak biçimde g : (…)gönderimi.

Gönderim güdüm damgası : Veri iletişim uç donanımları arasında veri gönderimini yönetmek ya da kolaylaştırmak üzere kullanılan herhangi bir güdüm damgası.

Gönderim sonu damgası : Bir ya da daha çok ileti ile bunlara ilişkin başlıkları kapsayabilen bir gönderimin bittiğini belirtmek üzere kullanılan gönderim güdüm damgası.

Gönderimin çekirdeği : (…)

Gönderimin kusuru : Gönderimin çekirdeğinin ölçümü.