Görülme nedir, Görülme ne demek

 • Görülmek işi

"Görülme" ile ilgili cümle

 • "Kadının tedrisi ve terakkisinde muhitin de büyük bir tesiri görülmeye başladı." - M. Ş. Esendal

Görülme ile ilgili Cümleler

 • Görülmek istemedim.
 • Ana caddede hiç kimse görülmedi.
 • Ali seninle konuşurken görülmek istemiyor.
 • Kimse görülmedi.
 • Ali Mary ile konuşurken görülmek istemiyor.
 • Görülmemiş yollar denenmeli.
 • Kızgınlık, gerekçesinin görülmesini engelledi.
 • Sokakta hiç kimse görülmedi.
 • Ali burada görülmek istemiyor.

Görülme kısaca anlamı, tanımı:

Görülmek : Göz yardımıyla bir şey, bir varlık algılanmak, seçilmek. Kabul edilmek, sayılmak. Bir şeyin bulunduğu anlaşılmak, karşılaşılmak, rastlanmak. Gereken iş yapılmış olmak.

Görülmemiş : O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan.

Görülmemişlik : Görülmemiş olma durumu.