Görece nedir, Görece ne demek

Görece; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl

"Görece" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Özgürlük görece bir kavramdır, onu oldum olasıya bilmişimdir." - A. Erhat

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

İzmir ilinde, Menderes belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. İzmir ili, Emiralem bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Diyarbakır şehri, Ovabağ nahiyesine bağlı bir yer.

Görece anlamı, tanımı:

Görececilik : Görecelik.

Göreceli : Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, bağıntılı, izafi, nispi, rölatif.

Görecelik : Bağıntılılık öğretisi, özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi, görececilik, bağıntıcılık, izafiye, rölativizm.

Geleceği varsa göreceği de var : "kötülük yapmaya kalkışacak olursa karşılığını elbette görür" anlamında kullanılan bir söz.

Görüp göreceği rahmet bu : "görülecek tek şey" anlamında kullanılan bir söz.

Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

 

Zaman : Dönem, devir. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Çağ, mevsim. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Belirlenmiş olan an. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

Değiş : Değişim. Değme işi.

Bağıl : Görece. Kendine özgü bir kımıldanışı olduğu hâlde başka bir cisme uyarak sürüklenen cismin görünürdeki kımıldanışının niteliği.

Görecek : Kars şehrinde, Kağızman ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Van kenti, Muradiye belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Göreceli asal sayılar : En büyük ortakböleni 1 olan doğal sayılar. En büyük ortak böleni 1 olan iki pozitif tam sayı.

Göreceli ayrık küme : (…)

Göreceli çıkaç değeri : [Bakınız: yerel çıkaç değeri]

Göreceli değer : Bir sayımsal çözümlemede işlem kolaylığı sağlamak amacıyla varsayılan sıfır ya da kestirme başlangıç noktası.

Göreceli eksiksiz örgü : Her sınırlı altkümesinin en küçük üst sınırı ve en büyük alt sının var olan örgü.

Göreceli ineç değeri : [Bakınız: yerel ineç değeri]

Göreceli kalp yetmezliği : Vücudun hareketi sırasında kana fazla gereksinim duyulduğu zaman ortaya çıkan kalp yetmezliği, rölatif kalp yetmezliği.

 

Göreceli kompakt küme : Kapanışı kompakt olan küme.

Göreceli polisitemi : Aşırı su kaybına neden olan terleme, ishal, kusma gibi faktörlerden dolayı plazma hacminin azalmasıyla rölatif olarak alyuvar sayısı, hemoglobin miktarı % hematokrit değerin arttığı polisitemi tipi, rölatif polisitemi.

Görece ile ilgili Cümleler

 • Bunu tekrar göreceksin.
 • Göreceksiniz.
 • Bu öğleden sonra Tom'u göreceğim.
 • Göreceksin.
 • Onların uğradığını göreceksin.
 • Bu gece seni göreceğim.
 • Görecelik teorisini az sayıda bilimci anlıyor.
 • Görecek hastalarımız var.
 • Seni burada göreceğimi umuyordum.
 • Göreceğiz.
 • Her ikimiz de Türkiye'yi on kereden daha fazla ziyaret etmemize rağmen hala görecek çok şey var.
 • Kutu, masa işlevi görecek.
 • Görece sakindi.

Diğer dillerde Görece anlamı nedir?

İngilizce'de Görece ne demek? : relative ba?yl, izafi

Almanca'da Görece : spezifisch