Görsel nedir, Görsel ne demek

Görsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Görmeyle, görme duygusuyle ilgili.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Görme işlemi ile ilgili.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Görmeyle, görme duyusuyla ilgili.

Genellikle görüntüler ve gözle izlenebilen her şeyin taşıdığı özellik.

Sinema ile televizyonda çok kez ses öğelerine karşılık görüntü öğelerini ve bölümünü belirtmekte kullanılır terim.

Bilimsel terim anlamı:

Göz yoluyla ya da görerek algılanan.

İngilizce'de Görsel ne demek? Görsel ingilizcesi nedir?:

visual

Osmanlıca Görsel ne demek? Görsel Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

basarî

Görsel anlamı, tanımı:

Görsel etkileme : Görme yoluyla etkileme yöntemi.

Görsel işitsel : Görme ve işitme duyularıyla ilgili olan, odyovizüel.

Görsel sanatlar : Ressamlık, oymacılık, heykelcilik, mimarlık vb. sanatlar, plastik sanatlar.

Görsel işitsel çağrışım : Görme ve işitme duyularına dayalı olarak oluşan çağrışım.

Görsel işitsel eğitim : Basılı eğitim gereçlerinin yanında genellikle görme ve işitme duyularına yönelik gereçlerden yararlanılarak yapılmış olan eğitim.

Görme : Görmek işi, rüyet.

 

Görsel araçlar : Eğitimde kullanılan afiş, film, şimşek kartı gibi göze seslenen araçlar. Görsel-işitsel araçların görsel olanları. (Resimler (fotoğraf ve elle yapılan resimler), çizemler, saydam resimler, filmler bu bölüme girer).

Görsel eğitim : Levha, model, devinimli ve devinimsiz film gibi doğrudan doğruya görme duyusuna ilişkin gereçlere dayanılarak yapılan eğitim.

Görsel etkinlik : (karmaşık bir ışınımın)Karmaşık bir ışınımda ışık akısının, bu akıyı doğuran ışınım akısına oranı. bk. ışık etkinliği (bir ışınımın), görünür ışınımın görsel etkinliği, toplam ışınımın görsel etkinliği.

Görsel etmenler : Işıklama aygıtlarıyla yapılan sahne etmenleri. Göze yönelen, ışıklama ve izdüşüm yoluyla gerçekleştirilen etmenler.

Görsel ışık ölçme : Ölçüştürmeler (karşılaştırmalar) için gözün kullanıldığı ışık ölçme yöntemi, bk. görsel ışık ölçer.

Görsel ışıkölçer : İncelenecek (ölçülecek) ışınımla ölçüştürme ışınımının gözle (görerek) eşitleştirildiği ışıkölçer. En çok kullanılan yöntemler şunlardır: Yan yana iki alan parçasının parıltılarının eşitleştirilmesi ya da iki karşıtlığın eşitleştirilmesi ya da en az titremenin aranması. bk. ışık titremesi, kırpışmalı ışıkölçer, eşitlik ışıkölçeri.

Görsel işitme : İşitme özürü olanların, konuşulanı dudak hareketlerinden izleyerek anlaması.

Görsel parlaklık : Gözle belirlenen ya da gözün duyarlığına özdeş bir alıcıyla ölçülen parlaklık.

Görsel tarama : Kentin görsel tasarının hazırlanmasında başvurulmak üzere, bugünkü görünüm ve güzelduyu değerlerinin ayrıntılı bir biçimde saptanmasını amaçlayan araştırma yöntemi.

 

Görsel tasar : Bir kentte, erişilmek istenilen belli başlı güzelduyusal özellikleri ve korunması dilenen nitelikleri gösteren tasar türü.

Görsel ile ilgili Cümleler

  • Yapımın seyirciler için görsel bir çekiciliği var.
  • Dört boyutluları görselleştirmek zordur.
  • Burada bir görsel yanılsama var. Küpe baktığını düşünüyorsun ama gerçekte ekrana bakıyorsun.
  • Ben görsel bir insanım.
  • Bu yaşam ve ölümün mükemmel bir görsel imgesi değil mi?
  • Bu çıplak poster, görsel olarak gençlerin ilgisini çekiyor.
  • Görsel hafızam var.
  • Ben gerçekten görselim.

Diğer dillerde Görsel anlamı nedir?

İngilizce'de Görsel ne demek? : adj. visual

Fransızca'da Görsel : visuel/le

Almanca'da Görsel : adj. visuell

Rusça'da Görsel : adj. зрительный, наглядный, оптический, визуальный