Görsel işitsel nedir, Görsel işitsel ne demek

Görsel işitsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Görme ve işitme duyularıyla ilgili olan, odyovizüel

Görsel işitsel tanımı, anlamı:

Görsel işitsel çağrışım : Görme ve işitme duyularına dayalı olarak oluşan çağrışım.

Görsel işitsel eğitim : Basılı eğitim gereçlerinin yanında genellikle görme ve işitme duyularına yönelik gereçlerden yararlanılarak yapılmış olan eğitim.

Görsel : Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan.

İşitsel : İşitimle ilgili.

Görme : Görmek işi, rüyet.

İşitme : Duyma, sema. İşitmek işi.

Odyovizüel : Görsel-işitsel.

Diğer dillerde Görsel işitsel anlamı nedir?

İngilizce'de Görsel işitsel ne demek? : adj. audiovisual

Almanca'da Görsel işitsel : audiovisuell