Görsel işitsel çağrışım nedir, Görsel işitsel çağrışım ne demek

Görsel işitsel çağrışım; bir eğitim bilimi terimidir.

  • Görme ve işitme duyularına dayalı olarak oluşan çağrışım

Görsel işitsel çağrışım anlamı, kısaca tanımı:

Görsel : Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan.

İşitsel : İşitimle ilgili.

Çağrışım : Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girdiğinde ötekini de bilince çekmesi olayı, tedai. Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması.

Çağrı : Çağrı cihazı. Birinin bir yere gelmesini isteme, davet.

Görme : Görmek işi, rüyet.

İşitme : Duyma, sema. İşitmek işi.

Dayalı : Dayanmış olan. Dayanarak, dayanmış bir biçimde. İlgili, dair, müstenit, mebni.