Görsel işitsel eğitim nedir, Görsel işitsel eğitim ne demek

Görsel işitsel eğitim; bir eğitim bilimi terimidir.

  • Basılı eğitim gereçlerinin yanında genellikle görme ve işitme duyularına yönelik gereçlerden yararlanılarak yapılmış olan eğitim

Görsel işitsel eğitim kısaca anlamı, tanımı:

Görsel : Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan.

İşitsel : İşitimle ilgili.

Eğitim : Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye. Eğitim bilimi.

Basılı : Basımevinde basılmış (kâğıt, kitap vb.), matbu. Basılarak yerleştirilmiş.

Gereç : Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal.

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Görme : Görmek işi, rüyet.

İşitme : Duyma, sema. İşitmek işi.

Yönelik : Belli bir yöne çevrilmiş olan, müteveccih.

Yarar : Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Yarayan, elverişli, uygun. Çıkar.