Gösterişçilik nedir, Gösterişçilik ne demek

  • Gösterişçi olma durumu

Gösterişçilik kısaca anlamı, tanımı:

Gösterişçi : Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden kimse.

Gösteriş : Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık. Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış, çalım, alım çalım, kurum. Görkem. Gösterme işi.

Gösteri : Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Gösterişçilik anlamı nedir?

İngilizce'de Gösterişçilik ne demek? : n. pretentiousness, showmanship

Fransızca'da Gösterişçilik : vanité [la]

Almanca'da Gösterişçilik : n. Wichtigtuerei