Gözlemci nedir, Gözlemci ne demek

  • Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit.
  • Gözlemevinde gözlem yapan kimse, rasıt.
  • Teleskop
  • Bir konferans, kongre vb.ne katılan, genel olarak söz alma ve önerge verme hakkı olmayan, toplantıları kendi veya başkası adına izleyen kimse, müşahit.
  • Bir karşılaşmayı izleyip kurallara uyulup uyulmadığını bildiren rapor yazmakla görevli kimse.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Gözlem yapan kimse.

Bilimsel terim anlamı:

Ayaktopu oyunlarını ve görevlileri izlemekle görevlendirilmiş kişi.

Belli nesne ve olayları yakından izleyen, gözleme işini yapan kişi.

Ölçünlü yordamlar ve nicelleştirici araçlar kullanarak gözlem saptamalarını bilimsel bilgiye dönüştüren, kişi.

İngilizce'de Gözlemci ne demek? Gözlemci ingilizcesi nedir?:

observer

Gözlemci anlamı, tanımı:

Sandık gözlemcisi : Yapılan seçimin kurallara uygun olup olmadığını sandık başında kontrol eden parti temsilcisi, sandık müşahidi.

Gözlem : Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem. Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi. İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede. Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat.

 

Gözlemcilik : Gözlemcinin yaptığı iş, rasatçılık.

Sandık gözlemciliği : Sandık gözlemcisinin yaptığı iş.

Dikkat : "Dikkat ediniz!" anlamında kullanılan bir uyarma sözü. Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık. İlgi, özen.

Eleştirici : Yerli yersiz her şeyi eleştiren kimse. Bir işi bütün incelikleriyle değerlendiren.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Müşahit : Gözlemci.

Konferans : Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılmış olan toplantı. Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılmış olan konuşma.

Kongre : Amerika Birleşik Devletlerinde Temsilciler Meclisi ile Senato'nun bir aradayken aldıkları ad. Kurultay. Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılmış olan toplantı.

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

 

Rasıt : Gözlemci.

Teleskop : Sonsuzdaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü, içbükey bir aynadan yapılmış merceğinin odak düzleminde veren ve gök bilimiyle ilgili gözlemlerde kullanılan optik aygıt, gözlemci, ırakgörür.

Gözlemci tutanağı : Bir gözlemcinin, izlediği oyunda gördüklerini yazılı olarak Ayaktopu Birliğine göndermek üzere hazırladığı tutanak.

Gözlemci varlığının etkisi : Bir gözlemde gözlemcinin -ister katılımlı, ister katılımsız- olay ya da durum içinde bulunuşundan doğan ve olay ya da durum.üzerinde şu ya da bu yönde etkide bulunacağı varsayılan yöneltici etki.

Gözlemci ile ilgili Cümleler

  • Kuş gözlemciliği güzel bir hobi.
  • Kendinizi çok zeki çok gözlemci sayıp beni çok aptal az gözlemci saymanıza kızmadım.

Diğer dillerde Gözlemci anlamı nedir?

İngilizce'de Gözlemci ne demek? : n. observer, student

Fransızca'da Gözlemci : observateur/trice [le][la]

Almanca'da Gözlemci : n. Beobachter, Beschauer, Betrachter, Observator

Rusça'da Gözlemci : n. наблюдатель (M)

adj. наблюдательный