Güçlü nedir, Güçlü ne demek

Güçlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Güçlü" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Kalın gövdeli, güçlü bir ihtiyardı." - A. Kutlu
 • "Bu denli güçlü bir aşkı bundan sonra da önleyemeyeceğimi biliyordum." - A. Ümit
 • "Sanırım uzun zaman kimliğini korumak, güçlü kalabilmek için direndi." - R. Mağden

Diğer sözlük anlamları:

Kuvvetli, zorlu.

Güçlü isminin anlamı, Güçlü ne demek:

Erkek ismi olarak; Gücü çok olan. Etkili, önemli, nitelikli. Şiddetli.

Fransızca'da Güçlü ne demek?:

vigourex

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Diyarbakır kenti, Silvan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Şanlıurfa ilinde, Çamlıdere bucağına bağlı bir bölge. Şırnak şehri, Dicle bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Bayburt ili, Demirözü ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Hakkâri ili, Yüksekova ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Diyarbakır şehrinde, Lice ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Güçlü anlamı, kısaca tanımı:

Güçlü kuvvetli : Maddi ve manevi bakımlardan gücü, destekçisi olan, torpili olan. Sağlığı, gücü, kuvveti yerinde olan.

 

Güçlüğü yenmek : Bir güçlüğü, zorluğu ortadan kaldırmak.

Güçlük : Zorluk. Ağır ve yorucu emek, zahmet, meşakkat. Engel, pürüz.

Güçlük çekmek : Zorlanmak. maddi açıdan sıkıntı içinde olmak.

Güçlük çıkarmak : Bir şeyin gerçekleşmesini engelleyici sebepler ileri sürmek.

Güçlükle : Kolay olmayan bir biçimde, zar zor, zor bela.

Güçlükonak : Şırnak iline bağlı ilçelerden biri.

Güçlülük : Güçlü olma durumu.

Alt değirmen güçlü akar : "kaynakları eski ve bol olan kuruluşlar sağlam ve verimli olur" anlamında kullanılan bir söz.

İş güçlüğü : İş kolunun zor koşullarından kaynaklanan durum.

Konuşma güçlüğü : Bazı konuşma organlarının gereği gibi çalışmamasından dolayı rahat söz söyleyememe, söz yitimi.

Kuvvetli : Gücü çok olan, zorlu, şiddetli. Sağlam, dayanıklı olan. Saygın, nüfuzlu. Üstün, donanımlı. Çok etkileyici. Etkili. Görevini iyi yapan, keskin.

Yavuz : Güçlü, çetin. Kötü, fena. İyi, gürbüz, güzel.

Şiddet : Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik. Duygu veya davranışta aşırılık. Kaba güç. Hız. Karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma. Bir hareketten doğan güç.

Etki : Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım.

Büyük : Niceliği çok olan. Büyük abdest. Üstün niteliği olan. Önemli. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş.

 

Forslu : Sözü geçer, güçlü. Üzerine fors çekilmiş (gemi, otomobil).

Nitelik : Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.

Gücü : Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

İle : Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz.

Etkili : Etkisi olan, tesirli, müessir, patetik.

Güçlü adam : Zor olan ve güç gerektiren hareketleri yapan becerili kişi. bk. zorbaz ya da zurbaz.

Güçlü ana ışık : Ana ışığın, bir görünçlüğün aydınlatılmasında geniş bir alanı iyice aydınlatacak durumda olması.

Güçlü bağlantılı bağıntı : Bir E kümesi üzerinde her (…)için xBy ya da yBx koşulunu gerçekleyen B ikili bağıntısı.

Güçlü çizgiler : Çerçeveyi altın sayıya göre yatay ve düşey olarak kesen çizgiler.

Güçlü elektrolit : Sıvı çözeltide tamamen iyonlaşabilen bir madde.

Güçlü ilinge : 1. (…)eşlek ikilimi verildiğinde; (…), F nin tüm arık sınırlı altkümelerinin takımım göstermek üzere E üzerindeki (…)ilingesi. Simgesi : (…)2- Bir Banach uzayında düzgenin ürettiği ilinge.

Güçlü manyetik : Yapısından dolayı çıkış gücü yüksek ve sert karakterli manyetik.

Güçlü noktalar : Güçlü çizgilerin kesiştikleri noktalar.

Güçlü para : Diğer ulusal paralar karşısındaki değeri sabit ve istikrarlı olan ve kolaylıkla diğer ulusal paralara çevrilebilen para. krş. rezerv para

Güçlü ses : Yeğinlik yönünden bir sesin güçlü olması. Tiyatro konuşmasında, şiddet yönünden bir sesin güçlü olması.

Güçlü ile ilgili Cümleler

 • Güçlü bir iraden var.
 • Ben okuma güçlüğü çekiyorum.
 • Güçlü bir başkan olmamıştı.
 • Tom'un güçlü bir kararlılığı var.
 • Güçlü bir kadınsın!
 • Güçlü akıntıya karşı kürek çekemedik.
 • Güçlü bir adam yolsuzluğa tabi olamaz.
 • Satürn üzerindeki beyaz lekelerin, güçlü fırtınalar olduklarına inanılır.
 • Düğmeleri bu cekete dikemiyorum. Daha güçlü bir iğneye ihtiyacım var.
 • Güçlü bir deprem aniden çarptığında, annem şok içinde evin etrafını dolaştı.
 • Ali küçük ama güçlüdür.
 • Yüzme bacaklarını daha güçlü yapar.
 • Güçlü bir lider olarak düşünülmedi.
 • O güçlü bir Teksas aksanıyla yavaşça konuştu.

Diğer dillerde Güçlü anlamı nedir?

İngilizce'de Güçlü ne demek? : adj. powerful, strong, forceful, bouncing, brawny, energetic, full blooded, heroic, high pressure, iron, keen, mighty, pithy, potent, prepotent, robust, spirited, stalwart, stout, sturdy, vigorous, virile, voluminous

adj. powerful, forceful, exerting great force

n. strength, power, force, energy, ability, capability, capacity, arm, clout, clutch, command, control, dominance, forcefulness, intensity, iron, might, pep, pith, potency, potential, punch, rod, sinew, spirit, stamina, steam, sting, stuffing, sword

Fransızca'da Güçlü : vigoureux/euse, à poigne, dru/e, énergique, fort/e, magistral/e, puissant/e

Almanca'da Güçlü : adj. fett, handfest, heftig, kräftig, kraftvoll, mächtig, machtvoll, potent, rüstig, saftig, stämmig, stark, wuchtig

Rusça'da Güçlü : adj. сильный, мощный, могучий