Güçlü kuvvetli nedir, Güçlü kuvvetli ne demek

Güçlü kuvvetli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Güçlü kuvvetli" ile ilgili cümleler

  • "Güçlü kuvvetli kız, boyca ondan en az iki karış yüksek." - A. İlhan

Güçlü kuvvetli anlamı, tanımı:

Güçlü : Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Şiddeti çok olan. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu. Nitelikleri ile etki yaratan, etkili.

Kuvvetli : Saygın, nüfuzlu. Görevini iyi yapan, keskin. Etkili. Sağlam, dayanıklı olan. Çok etkileyici. Gücü çok olan, zorlu, şiddetli. Üstün, donanımlı.

Kuvvet : Dayanıklı olma durumu. Fiziksel güç, takat. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Güç. Bir ülkenin silahlı gücü. Şiddet, zor, cebir. Yetke, erk, nüfuz. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik.

Kuvve : Düşünce, niyet. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. Yeti.

Maddi : Maddeden oluşan. Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı. Maddesel. Mal, para, varlıkla ilgili olan.

Manevi : Görülmeyen, duyularla sezilebilen, ruhani, tinsel, maddi karşıtı.

 

Bakım : Bakma işi. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.

Destek : Bir vektörü taşıyan sonsuz doğru. Bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz dayak, payanda. Bir birlik için sağlanan yardım veya koruma. Kredi işlemlerinde her an sarf edilebilecek kredi. Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, bindi, hamil. Yardım. Maddi ve manevi yardımcı, dayanak.

Torpil : Genellikle bayramlarda çocukların eğlence aracı olarak kullandığı yanıcı madde. Kayırıcı. Bir kimseyi kayırma işi. Savaş gemilerinde su altı silahı olarak kullanılan büyük bomba, torpido.

Gücü : Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

Yerinde : Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde. Durumunda. İyi, yeterli.

Diğer dillerde Güçlü kuvvetli anlamı nedir?

İngilizce'de Güçlü kuvvetli ne demek? : adj. able-bodied, hardy, burly, strong and healty

Fransızca'da Güçlü kuvvetli : costaud

Almanca'da Güçlü kuvvetli : drall