Güçsüz nedir, Güçsüz ne demek

Güçsüz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Gücü olmayan, âciz

Fransızca'da Güçsüz ne demek?:

débile

Güçsüz anlamı, tanımı:

Güçsüz düşmek : Gücü yetmemek.

İşsiz güçsüz : Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan.

Güçsüzce : Güçsüz bir biçimde.

Güçsüzlük : Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık.

İşsiz güçsüz kalmak : Bulunduğu iş yerinden ayrılarak geçimini sağlayacak durumda bulunmamak.

Aciz : Beceriksizlik. Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu. Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük.

Gücü : Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

Güçsüz para : Ülkedeki enflasyon nedeniyle sürekli değer kaybetme eğilimindeki para. Resmi kur veya kambiyo kontrolleri nedeniyle diğer ülke paralarına serbestçe çevrilemeyen ulusal para.

Güçsüz ses : Yeğinlik yönünden etkisi az olan ses.

Güçsüzleştirici : Güçlü bir vericinin yakınındaki almaçlarda kullanılan ve televizyon iminin yeğinliğini azaltan aygıt.

Güçsüzleştirilmiş kuşak : Bir aygıtın büyük ölçüde güçsüzleştirerek geçirdiği yinelenimlerdeki kuşak.

Güçsüzleştirilmiş yan kuşak : Vericinin kapsadığı kuşak genişliğinden tutum sağlamak amacıyla, büyük bölümü kullanılmayan yan kuşağa verilen ad.

 

Güçsüzlük belgesi : Borçlunun, üzerinde koğuşturma işlemi yapılan alacağı, ödemeye yeter malı, parası, bulunmadığını göstermek üzere icra örgütünce düzenlenen belge.

Güçsüz ile ilgili Cümleler

  • Ali işsiz güçsüzdü, bu yüzden birkaç bira için bara gitti.
  • Güçsüz değilim.
  • Ali çok kan kaybetti ve o güçsüz.
  • Kuşku güçsüzlüğün bir işaretidir.
  • Kollarım güçsüz hissetti.
  • Onlar güçsüz.
  • Güçsüz bir prens olan Eric Danimarkalılar arasında büyük hoşnutsuzluğa sebep olan kötü bir para sistemi çıkardı.
  • Ali konuşamayacak kadar çok güçsüz.
  • Müttefiklerimiz güçsüz.

Diğer dillerde Güçsüz anlamı nedir?

İngilizce'de Güçsüz ne demek? : adj. weak, powerless, strengthless, impotent, crank, doughy, feeble, flabby, helpless, ineffectual, sapless, shaky, sinewless

Fransızca'da Güçsüz : faible, débile, exsangue, frêle, impuissant/e, invalide

Almanca'da Güçsüz : adj. energielos, invalide, kraftlos, machtlos, ohnmächtig, saftlos

Rusça'da Güçsüz : adj. бессильный, слабый, немощный, слабосильный, бесхребетный