Gümüşçü nedir, Gümüşçü ne demek

  • Gümüşü işleyen sanatçı veya gümüşten yapılmış eşya satıcısı

"Gümüşçü" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Gümüşçü vitrininin önünde durmuş bekliyorum." - R. Mağden

Gümüşçü tanımı, anlamı:

Gümüş : Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,88, yoğunluğu 10,5 olan, 960 °C'ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element (simgesi Ag). Bu elementten yapılmış.

Gümüşçülük : Gümüşçünün yaptığı iş.

Gümüşçün : Püskül kuyruklulardan, eski kitap sayfalarında, döşeme aralıklarında, şekerli maddeler ve tahta kırıntıları yiyerek yaşayan, vücutları küçük pullarla örtülü, kanatsız böcek (Lepisma saccharina).

Sanatçı : Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr, artist. Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse.

Eşya : Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesneler.

Satıcı : Alıcıya bir şey satan kimse.

Diğer dillerde Gümüşçü anlamı nedir?

İngilizce'de Gümüşçü ne demek? : n. silversmith