Gümüş rengi nedir, Gümüş rengi ne demek

  • Gümüş parlaklığında, gümüşü andıran renk, gümüşi
  • Bu renkte olan.

Gümüş rengi hakkında bilgiler

Gümüş rengi, gri rengin gümüşe yakın renkte olan tonudur.

Gümüş renginin hex değeri "#C0C0C0", RGB değeri "192, 192, 192", ve CMYK değeri "0, 0, 0, 25" dir.

Gümüş renginin diğer adı Gri %25'dir.

Gümüş rengi kısaca anlamı, tanımı:

Gümüş : Bu elementten yapılmış. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,88, yoğunluğu 10,5 olan, 960 °C'ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element (simgesi Ag).

Renk : Çeşitlilik. Nitelik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.

Parlak : Temiz ve ışıklı. Göze çarpacak kadar başarılı. Parlayan, ışıldayan. Yüzü güzel (oğlan).

Gümüşi : Bu renkte olan. Gümüş rengi.

Yakın : Aralarında sıkı ilgi bulunan. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Uzak olmadan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Uzak olmayan yer. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Benzeyen, andıran, yaklaşan.

Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

 

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Diğer dillerde Gümüş rengi anlamı nedir?

İngilizce'de Gümüş rengi ne demek? : n. silver