Güneş zamanı nedir, Güneş zamanı ne demek

Güneş zamanı; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür.

Astronomi'deki terim anlamı:

Güneş'in görünürdeki günlük deyimine dayanan zaman.

Güneş zamanı kısaca anlamı, tanımı

Güne : Çok güneş alan yer

Zama : Üzengi kayışı. Çarkta bükülürken iki kazık arasında birbirine eklenerek katlanan kıl ipi katlarından her birinin boy ölçüsü. Enişte. Güvey.

Güneş : Güneş ışınlarının ve ısısının etkilediği ortam. Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi.

Zaman : Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Çağ, mevsim. Dönem, devir. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Belirlenmiş olan an. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı.

Ortalama güneş zamanı : Ortalama güneşe göre belirlenen zaman.

Görünürde : Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda.

Görünür : Görünen, gözle görülebilen. Belli, apaçık göze çarpan.

 

Dayana : Yenge.

Günlük : O günkü, o günle ilgili. Günü gününe tutulan anı yazısı ya da bu yazıları içine alan eser, günce. Üzerinden gün geçmiş veya geçecek. Her gün yapılan, her gün yayımlanan, her gün çıkan. Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra. Tütsü için kullanılan bir tür ağaç sakızı.

Görün : Mezar, mezarlık.

Günlü : Tarihli. Belli bir zamanla sınırlı.

Deyim : Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir.

Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama.

Daya : Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya.

Deyi : Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

Diğer dillerde Güneş zamanı anlamı nedir?

İngilizce'de Güneş zamanı ne demek ? : solar time