Güvenilir nedir, Güvenilir ne demek

Güvenilir; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Güven duygusu veren, güvenilen, itimatlı

"Güvenilir" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Sadece kolejinizde değil eğitim işlerinin tümünde güvenilir bir danışman olabilirim." - N. Hikmet

Güvenilir kısaca anlamı, tanımı:

Güven : Yüreklilik, cesaret. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat.

Güvenilirlik : Alınan borcun geri ödenebileceğine dair güvence, kredibilite. Güvenilir olma durumu.

Duygu : Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Önsezi. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Duyularla algılama, his.

İtimatlı : Güvenilir.

Güvenilir alan : Televizyon yayınında, resimdeki çevresel kayıp çıktıktan sonra kalan, resimdeki başlıca devinimlerin ve yazıların, içinde yer alması gereken alan.

Güvenilir araç : Ayrı ayrı ölçümlerde yinelenen ya da süreğen ölçmeler yapabilen araç.

Güvenilir kişi : Uyuşmazlığı doğuran bir nesnenin koruyumu sağlanılmak üzere seçilen inanılır, güvenilir kişi.

Güvenilir ölçüm : Ölçme işlemi yinelendiğinde aynı kalan ya da yeniden elde edilebilen ölçüm.

 

Güvenilir su : Zararlı bakteriler, toksik materyaller veya kimyasallar içermeyen su.

Güvenilir ile ilgili Cümleler

 • Ali güvenilir bir tanıktı.
 • Kesinlikle o zengin ama güvenilir değil.
 • Tom'un çok güvenilir olduğunu düşünüyorum.
 • Güvenilir kaynaklardan onun hakkında bilgi edindim.
 • Tatoeba'yı güvenilir kılan, doğru çevirilerin çokluğudur.
 • Tom'un güvenilirliği yoktu.
 • Tom'un güvenilirlik sorunları var.
 • Güvenilir bir kaynaktan duydum.
 • Ben işte güvenilir ve sorumluluk sahibi bir insanım.
 • Güvenilir misin?
 • Güvenilir bir kullanıcı olmak istiyor musunuz?
 • Güvenilirliğini kaybettin.
 • Güvenilir olabilirim.
 • Güvenilir olan birine ihtiyacım var.

Diğer dillerde Güvenilir anlamı nedir?

İngilizce'de Güvenilir ne demek? : adj. reliable, trustworthy, dependable, secure, trusty, confidential, authentic, bankable, calculable, certain, credible, creditable, gilt edged, regular, responsible, right hand, solid, sound, stalwart, stanch, staunch, straight, sure, above suspicion

Fransızca'da Güvenilir : digne de foi, assuré/e, sûr/e

Almanca'da Güvenilir : n. Vertrauensmann

adj. zuverlässig, verlässlich, glaubwürdig, authentisch, treu, reell, gediegen, getrost

Rusça'da Güvenilir : adj. надежный, верный

adv. надежно