Güvenilirlik nedir, Güvenilirlik ne demek

  • Güvenilir olma durumu
  • Alınan borcun geri ödenebileceğine dair güvence, kredibilite.

Bilişim alanındaki terim anlamı:

Belirli bir dizgenin, önceden saptanan belirli bir yarılışsız işleme standardına göre başarı ölçüsü, bk. kullanılırlık.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Herhangi bir aygıtın ya da bu aygıtı oluşturan bölümlerin gerektiği biçimde çalışma olasılığının derecesi.

Sosyoloji'deki anlamı:

Bir ölçünün, bir bilimsel açıklamanın ölçmek ya da açıklamak istediği şeyi tutarlı biçimde ve doğru olarak ölçmesi, açıklaması niteliği.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bir ölçümün benzer koşullar altında aynı birime birden fazla uygulanması sonucunda benzer ve tutarlı sonuçlar alınması.

Bilimsel terim anlamı:

Genel anlamda, bir sonuçta yer alan güven derecesi. Nesnelerin bozulmalarını ve kestirim yöntemlerini inceleyen güvenilirlik kuramında ise, bir nesnenin tanımlanmış bir amacı belli bir zaman aralığında tam olarak, yerine getirme olasılığıdır.

İngilizce'de Güvenilirlik ne demek? Güvenilirlik ingilizcesi nedir?:

reliability

Güvenilirlik kısaca anlamı, tanımı:

Güvenilir : Güven duygusu veren, güvenilen, itimatlı.

Güven : Yüreklilik, cesaret. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat.

 

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Güvence : Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti. Birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat. Alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan şey.

Kredi : Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim. Ödünç alınan veya verilen mal, para. Borç ödemede güvenilir olma durumu. Güven, saygınlık, itibar.

Olma : Olmak işi.

Güvenilirlik ile ilgili Cümleler

  • Diğer bir deyişle, doğal bir sıcaklık olmadığı sürece, güvenilirlik mümkün değildir.
  • Tom'un güvenilirlik sorunları var.

Diğer dillerde Güvenilirlik anlamı nedir?

İngilizce'de Güvenilirlik ne demek? : n. trustworthiness, reliability, stability, authenticity, credibility, faithfulness, responsibility, solidity

Fransızca'da Güvenilirlik : authenticité [la], sûreté [la]

Almanca'da Güvenilirlik : n. Kredit, Offenherzigkeit, Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit

Rusça'da Güvenilirlik : n. надежность (F)