Güvenli nedir, Güvenli ne demek

Güvenli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Güvenli" ile ilgili cümleler

 • "Kendinden güvenli ama içi sıkılan bir durumu vardı." - Ç. Altan

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Samsun şehrinde, Şeyhli bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Samsun şehri, Alaçam ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Şanlıurfa ili, Çamlıdere bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Ordu şehri, Mesudiye ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Burdur şehrinde, Çeltikçi belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Tokat kenti, Niksar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Çorum şehri, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Mardin kenti, Akarsu bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Ağrı şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Bursa ili, Gemlik ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Kilis ilinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Güvenli anlamı, kısaca tanımı:

Güven : Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat. Yüreklilik, cesaret.

Güvenlik : Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet.

 

Güvenlik borusu : Buharlı tesisatta basıncın belirli bir değerin üstüne çıkmasını önleyen U biçimli boru.

Güvenlik engeli : Müze, sergi vb. yerlerde gerildiği yerin gerisine geçişi yasaklayan ip, naylon, zincir vb. maddelerden yapılmış engel.

Güvenlik görevlisi : Güvenliği sağlamakla görevli kimse.

Güvenlik şeridi : Suç kanıtlarının kaybolmaması için güvenlik güçlerinin olay yerini çevirdiği şerit. Otoyollarda kesiksiz çizgiyle belirlenen ve en sağ şeritte bulunan, acil durumlarda cankurtaran, itfaiye, polis vb. araçların gidebilmesi için ayrılmış yol bölümü, emniyet şeridi.

Güvenlik vanası : Buharlı tesisatta basınç belirli bir değerin üstüne çıktığında açılarak tesisatın güvenliğini sağlayan vana, emniyet supabı.

Kamu güvenliği : Bir devlette zabıta hizmetleriyle halka sağlanan can ve mal güvenliği.

Milli güvenlik : Devletin her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması.

Sosyal güvenlik : Sosyal sigorta, sosyal yardım vb. araçlarla halkın sosyal durumunu güvence altına alma.

Verici : Çıkar gözetmeksizin her türlü yardımı yapan, esirgemeyen kimse. Elektromanyetik dalgalar yardımıyla işaret, ses ve görüntü iletmeye yarayan cihazların genel adı. Veren, verme yanlısı olan kimse. Başkasına aktarılmak üzere kan, doku veya organ veren kimse, donör.

Emniyetli : İnanılır, güvenilir.

Emin : Şüphesi olmayan. Sakıncasız, emniyetli, tehlikesiz. Güvenli. Osmanlı Devleti'nde bazı devlet görevlerindeki sorumlu kişi.

Güvenli kilit : Silindir biçimindeki kapama düzeni ve çok kertikli anahtarı ile öbür kilitlerden daha çok güven sağlayan bir tür kilit.

 

Güvenli parola doğrulaması : (GPD)

Güvenli sığınak etkisi : Uygulanan veya beklenen yüksek vergi oranları, mülkiyet haklarına getirilebilecek olası kısıtlamalar veya olası iktisadi kriz beklentisi yüzünden iktisadi karar birimlerinin fonlarını bu tür iktisadi kısıtlama ve risklerin olmadığı daha güvenli ülkelere aktarması.

Güvenli yönetici : Bir vakfın yönetimi kendisine verilmiş olan kişi. İnanılır ve güvenilir yönetici.

Güvenlik ağı : Sirklerde tel ya da trapez üzerinde tehlikeli atlamalar yapan cambazların düşmelerinde onları koruması için, numaraların yapıldığı boşluğun altına gerilen büyük esnek ağ. Herhangi bir düşmeye karşı, hüner gösteren sanatçının altına gerilen ağ. Daha çok sirklerde trapezcilerin güvenliği için kullanılır.

Güvenlik aydınlatması : İşliklerde ya da sinema salonlarında herhangi bir aksaklık ya da tehlike anında olağan aydınlatma kesildiğinde kendiliğinden çalışmaya başlayan ve bağımsız bir kaynaktan beslenen yedek aydınlatma.

Güvenlik dönüş borusu : Kazan ile genleşme deposu arasına, üzerine vana konmadan döşenen güvenlik borularından biri.

Güvenlik düzenlemeleri : Üretilen malların kullanıcılara veya diğer kişilere zarar vermemesi için işletmelerin uymak zorunda oldukları resmi kurallar ve yönetmelikler bütünü.

Güvenlik geliş borusu : Kazan ile genleşme deposu arasına döşenen ve üzerine vana konmayan boru.

Güvenlik genel yönetimi : Geniş anlamda toplumun düzenini bozan olaylara karşı, kişinin ve ulusun güvenliğini sağlayan örgüt.

Güvenli ile ilgili Cümleler

 • Güvenli bir kiralık kasa kiralamak istiyorum.
 • Böyle aceleyle nereye gidiyorsun? Bizim bol zamanımız var, bu nedenle güvenli bir şekilde sür.
 • Güvenli bir hızda sürmelisin.
 • Güvenli bir mekândasın.
 • Güvenli bir mesafeden cesur olmak kolaydır.
 • Bu güvenlik sistemi çalışanların hareketlerini gittikleri yerde izlemelerine izin verir.
 • Ali sahil güvenlikle iletişime geçemedi.
 • Sahil Güvenlik bir kurtarma helikopteri çağırdı.
 • Bunun güvenli olduğunu düşünmüyorum.
 • Güvenli biçimde nasıl kilo verilir bilmek istiyor.
 • Güvenli.
 • Tünel güvenli ilan edildi.
 • Ali güvenlik görevlisi olarak çalışıyor.
 • Güvenli bir şekilde geldik.

Diğer dillerde Güvenli anlamı nedir?

İngilizce'de Güvenli ne demek? : adj. safe, trustworthy, confident, delicate, foolproof, reliable, secure, snug

Fransızca'da Güvenli : sûr/e, assuré/e

Almanca'da Güvenli : adj. fest, frohgemut, geborgen, hochgemut

Rusça'da Güvenli : adj. безопасный, надежный, уверенный