Güvenlik şeridi nedir, Güvenlik şeridi ne demek

  • Otoyollarda kesiksiz çizgiyle belirlenen ve en sağ şeritte bulunan, acil durumlarda cankurtaran, itfaiye, polis vb. araçların gidebilmesi için ayrılmış yol bölümü, emniyet şeridi.
  • Suç kanıtlarının kaybolmaması için güvenlik güçlerinin olay yerini çevirdiği şerit

Güvenlik şeridi kısaca anlamı, tanımı:

Güvenlik : Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet.

Güvenli : Güven verici, emniyetli, emin.

Güven : Yüreklilik, cesaret. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat.

Otoyol : Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, çok şeritli, çift yönlü, geniş yol, otoban.

Kesiksiz : Kesilmeden süren, sürekli, süreli, devamlı, mütemadi. Ara vermeden. Kesilmeden, ara vermeden sürüp giden (elektrik akımı).

Çizgi : Temel. Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat, tahril. Bir noktanın yürütülmesiyle oluşan biçim. Bir durumdan başka bir duruma atlanan, geçilen yer, sınır. Yüz ve vücut hatlarının her biri.

Şerit : Şeritgillerden, vücudu yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve bazısı metrelerce boyda olan bir bağırsak asalağı, tenya, sığır tenyası, sığır şeridi, abdestbozan. Bir kara yolunda trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her biri. Herhangi bir maddenin dar, düz, ince ve uzun parçası. Dar, uzun kıyı parçası. Dar, uzun dokuma veya kumaş parçası.

 

Acil : Hemen yapılması gereken, ivedi, ivedili, evgin, müstacel.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Cankurtaran : Hasta veya yaralı taşımaya uygun hazırlanmış özel araç, ambulans. Havuz veya plajda yüzme bilmeyenleri uyaran ve tehlike anında onları kurtaran kimse.

Diğer dillerde Güvenlik şeridi anlamı nedir?

İngilizce'de Güvenlik şeridi ne demek? : n. clearway, shoulder, hard shoulder