Gırtlağına düşkün nedir, Gırtlağına düşkün ne demek

Gırtlağına düşkün; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır.

  • Çok yiyip içen

Gırtlağına düşkün kısaca anlamı, tanımı:

Gırt : Sert veya kalın bir şey kesilirken çıkan ses.

Düşkün : Değer ve onurunu yitirmiş. Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle çalışma gücünü yitirmiş. Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, âşıklı, tutkun. Yoksulluk sebebiyle mutluluk ve refahını yitirmiş. Meraklı. Geçim sıkıntısına düşmüş. Kötü yola düşmüş, ahlaksız.

Düşkü : Uğraşı.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.