Gıybet nedir, Gıybet ne demek

Gıybet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Dedikodu

Gıybet hakkında bilgiler

Gıybet; "Bir kimsenin ayıbını arkasında söylemek veya aleyhine konuşma " demektir. Türkçede bu kavramın karşılığı olarak "dedikodu" ve "çekiştirme" kelimeleri kullanılır.

İslam'da büyük günahlardan biridir. Hucurat Suresi 12. ayette, gıybet yapmak, ölmüş kardeşinin (insanın) etini yemeye benzetilmiştir.

Ancak, başka birinin arkasından yapılmış olan her konuşma gıybet sayılmaz. Örneğin, herhangi bir haksızlığa uğramış birinin, sorununu, çözebilecek birine anlatması veya bir kişiyi ona zarar verebilecek birine karşı (iddia tahminlerle değil, bir bilgiye dayanıyorsa) uyarmak gıybet kapsamına girmez.

Gıybet kısaca anlamı, tanımı:

Gıybet etmek : Dedikodu etmek.

Gıybetçi : Dedikoducu.

Dedikodu : Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılmış olan konuşma, kov, gıybet, kılükal.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Söylemek : Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak. Sipariş etmek. Türkü, şarkı vb. okumak. Yapılmasını istemek. Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak. Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak. Haber vermek. Önceden bildirmek, tahmin etmek. Yazmak, düzmek.

 

Aleyh : Bir şeyin veya bir kimsenin karşısında olma, leh karşıtı.

Konuşma : Görüşme, danışma, müzakere. Konuşmak işi. Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılmış olan söyleşi, konferans.

Demek : Bir şey anlamına gelmek. Ad vermek. Saymak, kabul etmek. Herhangi bir ses çıkarmak. Oranlamak. Düşünmek. Erişmek. öyle mi. Söylemek, söz söylemek. Bir işe kalkışmak, yeltenmek. Bir dilde karşılığı olmak. inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü. Ummak. Herhangi bir kanıya, yargıya varmak. yani, anlaşılan.

Türkçe : Türkiye Türkçesi. Genel Türk dili.

Gıybetçilik : Dedikoduculuk.

Diğer dillerde Gıybet anlamı nedir?

Almanca'da Gıybet : üble Nachrede, Durchhecheln

Rusça'da Gıybet : n. кривотолки (PL), пересуды (PL), отсутствие (N)