Gaddarlık nedir, Gaddarlık ne demek

  • Gaddar olma durumu, kıyıcılık

"Gaddarlık" ile ilgili cümle

  • "Barbarlık ve gaddarlık içinde şiirin sesi duyulamaz." - A. Kabaklı

Gaddarlık anlamı, tanımı:

Gaddarlık etmek : Gaddarca, insafsızca davranmak, kıyıcılık etmek.

Gaddar : Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Kıyıcılık : Kıyıcının yaptığı iş. Kıyıcı olma durumu.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Gaddarlık anlamı nedir?

İngilizce'de Gaddarlık ne demek? : n. cruelty, atrocity, perfidy, barbarity, brutality, ferocity, fiendishness, grimness, inhumanity, savageness, truculence

Fransızca'da Gaddarlık : atrocité [la]

Almanca'da Gaddarlık : n. Barbarei, Entsetzlichkeit, Quälerei

Rusça'da Gaddarlık : n. жестокость (F), свирепость (F), варварство (N), жестокосердие (N), тирания (F), изуверство (N)