Gam nedir, Gam ne demek

Gam; bir müzik terimidir. kökeni arapça, fransızca dillerine dayanır.

  • Tasa, kaygı, üzüntü.
  • Sekiz notanın kalın sesten inceye veya inceden kalına gitmek üzere sıralanmış dizisi

"Gam" ile ilgili cümleler

  • "Bana derler gam yükünü sen götür / Benim yük götürür dermanım mı var?" - Karacaoğlan
  • "Sonra, titrek titrek, ilk gamlarını sıraladığı piyanoyu hatırlıyor, do, re, mi, fa, sol..." - A. İlhan

Yerel Türkçe anlamı:

Dizginin ağza geçen demir kısmı

Nemli, rutubetli.

Döven.

Görünüşe göre, anlaşılan, galiba.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Ağ ipliklerinin burkulması durumu.

İngilizce'de Gam ne demek? Gam ingilizcesi nedir?:

twist

Gam hakkında bilgiler

Gam, bir müzik parçasının kuruluş şekline göre (majör, minör) belirli bir kalıpta dizilen notalar topluluğu.

İnici gamda ses giderek kalınlaşır yani pestleşir. Ama çıkıcı gamda ses incelir, yani tizleşir. Gamın sekizinci notası baştaki notanın tekrarıdır. Batı müziğinde gamın dereceleri özel harflerle okunur.

A=LA B=Sİ C=DO D=RE E=Mİ F=FA G=SOL

Örnek: Majör gam, 2tam/1yarım/3tam/1yarım şeklinde dizilir.

Gam ile ilgili Cümleler

  • Bu kupkuru yerde yakınmadan gayri ne gördük; bu kupkuru yerde zulümden gayri ne gördük; bu ırmakta ne ölmek var bize ne gam var ne dert ne keder; bu ırmak alabildiğine yaşamaktan iyilikten çömertlikten ibaret; durma çabuk ol gelemem deme; ne evet demek yaraşır sana, ne hayır; senin şanına sade gelmek yaraşır dostum.
  • Ağacı nem, insanı gam yer.
  • Gam yedim gam yedirenin ekmeğini yemem.
 

Gam tanımı, anlamı:

Gam çekmek : Tasalanmak, kaygılanmak, üzülmek.

Gam yememek : Tasa etmemek, kaygılanmamak, üzülmemek.

Gam yapmak : Gam biçiminde deneme ve alıştırmayı çalgı veya sesle uygulamak.

Defigam : Üzüntüyü, sıkıntıyı atma.

Majör gam : Beş tonla iki yarım tondan oluşan gam.

Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu.

Kaygı : Genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu. Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa.

Üzüntü : Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

Gam gam : İstiridye tutmaya yarayan araç.

Gam yimek : Mükedder olmak, endişe etmek.

Diğer dillerde Gam anlamı nedir?

İngilizce'de Gam ne demek? : n. school of whales, group of migrating whales (Nautical); social visit or friendly conversation at sea or ashore between whalers or other sailors (Shipping Slang); person's leg (Slang)

 

v. meet at sea; engage in a gam; pay a social visit to somebody; spend time talking to someon; engage in social intercourse in some place (US usage)

n. grief, woe, sorrow, sol fa, gamut, scale

Fransızca'da Gam : chagrin [le], regret [le]; gamme [la]

Almanca'da Gam : n. Oktave

Rusça'da Gam : n. гамма (F), горе (N), скорбь (F)