Gama; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Yunan alfabesinin üçüncü harfi (g)

Yerel Türkçe anlamı:

Kama.

Görünüşe göre, anlaşılan, galiba.

 

(

Buğday unundan yapılmış olan bir çeşit çörek.

Araba tekerleğinde kullanılan ağaç çivi.

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Kayalarda dinamit yuvası açmakta kullanılan demir araç. (Kumbet, Akpınar -Eskişehir)

Gama anlamı, tanımı:

Gama ışınları : Radyoaktif cisimler tarafından yayılan ve x ışınlarından daha kısa dalgalı olan ışınlar.

Gamalı : Bazı eski dinlerin ve Nazizmin sembolü olan, uçları Yunancanın gama harfi biçiminde kırılmış (haç).

Yunan : Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya.

Alfabe : Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece, yazı. Bir işin başlangıcı. Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.

Üçüncü : Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen.

Harf : Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod.

Gama dağılımı : (Kuramsal istatistik) a ve n değiştirgeler olmak üzere olasılık yoğunluk işlevi, (…) biçiminde verilen X sürekli olasılıksal değişkeninin dağılımı.

Gama demir : Demirin 860 °C üstünde oluşan ve kübik sistemde kristallenen manyetik olmayan allotropu (gama-Fe).

Gama fonksiyonu : (…)

Gama fonksiyonu için fonksiyonel denklem :

Gama fonksiyonu için tamamlama formülü : (…)

Gama fonksiyonu için weierstrass gösterimi : (…)

Gama fonksiyonun türevleri : (…)

Gama globulin : Kan, lenf, safra vb.nde bulunan bir protein türü. Bakınız: globulin Globulin. Savunmada görevli olan antikorları oluşturan ve immünglobulinin eş anlamlısı olan elektroforez sırasında katoda doğru en hızlı hareket eden serum proteinleri olan bir globülin alt tipi.

Gama hemoliz : Kanlı agar besi yerinde hemoliz görülmemesi.

Gama ışın spektroskopisi : Radyoaktif çekirdekten yayılan gama ışınlarının kullanıldığı bir analitik teknik. Gama ışınlarının spektrumu ve bağıl şiddeti, ışınları yayan radyo çekirdeği tanımladığında elementlerin kantitatif tayininde ve radyoaktif bozunma hızlarının belirlenmesinde kullanılır.

Gama ile ilgili Cümleler

  • Geçtiğimiz 30 yıl içinde gök bilimcileri radyo dalgaları, gama ışınları ve arasında kalan tüm enerjilerle evreni inceleme yeteneğini geliştirdiler. Bu yetenek evrenimizdeki şaşırtıcı olayları keşfetmemize imkan verdi.
  • Gama ışını patlamalarının olası nedenleri hakkında birkaç güncel teori vardır.

Diğer dillerde Gama anlamı nedir?

İngilizce'de Gama ne demek? : [Gama] n. family name; Vasco da Gama (c1460-1524), Portuguese explorer who discovered the sea route from Portugal to India

n. Gama, Vasco da Gama (c1460-1524), Portuguese explorer who discovered the sea route from Portugal to India

n. Gama, family name; Vasco da Gama (c1460-1524), Portuguese explorer who discovered the sea route from Portugal to India

Fransızca'da Gama : gamma [le]

Almanca'da Gama : Gamma

Gama ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Gama nedir? Gama ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Gama tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Gama hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
  • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
  • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
  • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
  • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...