Gap analysis türkçesi Gap analysis nedir

  • Ayrım çözümleme.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Boşluk analizi.
  • Fark analizi.
  • Aralık çözümlemesi.

Gap analysis ingilizcede ne demek, Gap analysis nerede nasıl kullanılır?

Gap : Fark. Bilgisayar, coğrafya, fizik, iktisat, jeoloji alanlarında kullanılır. Boşluk. Yol açmak. Ayrılık. İyi tarım uygulamaları. İki üşek arasında bir kıvılcım ya da yay atlamasının oluşabileceği uzaklık. bir mıknatıssal çevrimin iki parçasını ayıran hava aralığı. belirli iki değer arasındaki bölge. Kırık ayrığı. Yarmak. Açıklık.

Analysis : İnceleme. Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, gümrük, kimya, madencilik, ekonomi, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir dizgeyi, onu oluşturan altdizgelere ayırıp bunlar arasındaki işlevsel ilişkileri araştırarak inceleme, bu yolla dizgeyi tanımaya çalışma yöntemi, bk. dizge çözümleme. Analiz etme. Sayışım dökümü. Ayrım. Tahlil. Mal niteliğinin anlaşılması için, gerektiğinde o mal ya da örneği üzerinde yapılan kimyasal işlem. Bir bütünü oluşturan parçaları bilimsel bir amaçla birbirinden ayırma işi. öğretimde bir konunun ya da birimin (ünite) bölümleri üzerinde ayrı ayrı durarak çalışma. İnceleme, irdeleme.

Gap between electrodes : Ateşlik tırnakları arasındaki açıklık. Tırnak aralığı.

 

Gap bridging : Uzlaşmaya varma. Uçurumları birleştirme. Farklılıkları aşma.

Gap character : Aralık damgası yazı işleme. Aralık damgası. Aralık karakteri. Teknik nedenlerle bir bilgisayar sözcüğünde yer alan fakat veri gösterim değeri bulunmayan damga.

Gap filling transactions : Ödemeler bilançosunda çizgi üstü işlemlerdeki açık veya fazlayı kapamaya yönelik gedik kapatan işlemler. krş. resmi rezervler hesabı, denkleştirici işlemler, çizgi üstü işlemler. Çizgi altı işlemler.

Gap depth : Boşluk derinliği.

İngilizce Gap analysis Türkçe anlamı, Gap analysis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gap analysis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Abbreviate : Kırpmak. Kısaltmak. İhtisar etmek. Özetlemek. Sadeleştirmek.

Ac adapter : Ac bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Abort : Başarısızlıkla sonuçlanmak. Bebek düşürmek. Düşürtmek (dölütü). Bitirmeden durdurmak. Erken doğum yapmak. Boşa çıkmak. Yarımcık saklamak. Gelişememek. Düşük yapmak. İmtina etmek.

Accelerator key : Hızlı erişim tuşu. Hızlandırma tuşu. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Kısayol tuşu. Hızlandırıcı tuş. İvmelendirme tuşu.

Access control : Giriş kontrolü. Erişim denetim. Erişim kontrolü. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Erişim denetimi.

Absolute device : Salt aygıt. Mutlak aygıt.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Acception : Kabul edilmiş anlam. Onaylama. Benimseme. Kabul.

Gap analysis synonyms : accent char, access mechanism, accent bar, access key, absolute loader, access control entry.