Gastrocoele türkçesi Gastrocoele nedir

  • Gastrosel.
  • Mide fıtığı.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Karın fıtığı.
  • İlk bağırsak boşluğu.
  • Bağırsak oluşumundan sonra bağırsak içinde meydana gelen boşluk, gastrosöl.
  • Gastrosöl.
  • Bağırsak oluşumundan sonra bağırsak içinde meydana gelen boşluk. gastrosöl.

Gastrocoele ingilizcede ne demek, Gastrocoele nerede nasıl kullanılır?

Gastrocoel : Gastrosöl. Embriyoda blastula boşluğunu izleyen evredeki mideye benzer yapının boşluğu. amfiyoksusta invaginasyon sonucu biçimlenen boşluk.

Gastrocolic : Mide ve bağırsağı ilgilendiren. Gastrokolik. Mide ve bağırsağı birlikte ilgilendiren. Mide ve kalın bağırsakla ilgili (anatomi terimi).

Gastrocolitis : Gastrokolitis. Gastrokoüt. Gastrokolit. Mide ve kalın bağırsağın yangısı.

Gastrocolostomy : Gastrokolonostomi. Gastrokolostomi. Mideyle kolon arasında ameliyatla anastomoz yapılması.

Gastrocnemial : Baldır kasına ait. Baldır ikiz kasına ait. Baldır kasıyla ilgili (anatomi terimi). Gastroknemial.

Gastrocnemius : Gastroknemiyus. Baldır kası (anatomi terimi). Gastroknemyus. Gastroknemius. Baldır ikiz kası, karınlı baldır kası.

İngilizce Gastrocoele Türkçe anlamı, Gastrocoele eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gastrocoele ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abductor muscle : Abdüktör kas. Uzaklaştırıcı kas. Bir bacak ya da herhangi bir bölgeyi dışa doğru çeken kas. abdüktör kas.

Abiotic environment : Abiyotik ortam. Abiyotik çevre. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Cansız çevre. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.

A cell : Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. A hücresi.

Gastrocoel : Embriyoda blastula boşluğunu izleyen evredeki mideye benzer yapının boşluğu. amfiyoksusta invaginasyon sonucu biçimlenen boşluk.

Abo blood groups system : Abo kan grupları sistemi. Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi.

A protein : Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. laktoz sentetaz enziminin bir parçası. tek iplikli rna fajlarındaki bir protein. olgunlaşma proteini. tütün mozaik virüsünün deneysel olarak meydana getirilen protein kılıfının bir oligomeri. Tek iplikli rna fajlarındaki bir protein. A proteini.

Abramis zone : Akarsuların durgun akan bölgeleri. Abramis zonu. Akarsuların durgun akan ve abramis türlerinin baskın olduğu bölgesi.

Abambulacral area : Abambulakral bölge. Derisi dikenlilerin tüp ayak taşımayan ve genellikle madreporitin de yer aldığı vücut bölgesi.

Aardvark : Yerdomuzu. Yer domuzu. Karınca yiyen. Damarlı dişliler (tubulidentata) takımının, yer domuzugiller (orycteropodidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, afrika'da kazdığı inlerde yaşayan bir tür. Borudişli.

 

Acacia : Akasya sakızı. Mimoza. Akasya. Salkım ağacı. Arap zamkı. Küstüm otugiller (mimosaceae) familyasından, parçalı yapraklı, sarı çiçekli, çanak ve taç yaprakları 4-5 parçalı, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren çalı ya da ağaç formundaki bitkiler.

Gastrocoele synonyms : a site, abiotic factor, gastrostege, a chromosome, abacus bodies, a cells, aardwolf, aardvarks.