Gastrocolostomy türkçesi Gastrocolostomy nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Gastrokolonostomi.
  • Mideyle kolon arasında ameliyatla anastomoz yapılması.
  • Gastrokolostomi.

İngilizce Gastrocolostomy Türkçe anlamı, Gastrocolostomy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gastrocolostomy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abattoir : Kesimevi. Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

 

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abaxial : Eksen dışı. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında. Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzak.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Gastrocolostomy synonyms : abdominal ovariectomy, abdomen, abdominal palpation, abdominal distention, abdominal pain, a amplitude mod.