Geçerlik nedir, Geçerlik ne demek

  • Yürürlükte olma, değerini sürdürme durumu, revaç, valör.
  • Sürümü olma durumu

"Geçerlik" ile ilgili cümle

  • "Bu malın geçerliği kalmadı."
  • "Bu para geçerlikten kaldırıldı."

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bir testin, ölçülmesi istenilen özelliği ya da özellikleri gerçekten ölçebilme niteliği, bk. bileşik geçerlik, görünüş geçerliği, kapsam (konu) geçerliği, tahmin geçerliği, yapı geçerliği.

Değerlerin belli bir topluma özgü koşullar içinde yürürlükte olabilmesi gücü.

Hukuki terim anlamı:

mu’teberiyyet.

Diğer sözlük anlamları:

Rağbette olma, revaç.

Mürur tezkeresi, geçme müsaadesi verildiğini bildiren tezkere.

Bilimsel terim anlamı:

Herhangi bir ölçerin, ölçmeyi amaç edindiği değişkeni ölçmedeki yeterliği.

Bir aracın gerçekten ölçmek istediğini ölçme, bir bilginin konusuna uygun düşme yeteneği.

İngilizce'de Geçerlik ne demek? Geçerlik ingilizcesi nedir?:

validity

Fransızca'da Geçerlik ne demek?:

transmissibilité

Geçerlik kısaca anlamı, tanımı:

Genelgeçerlik : Genelgeçer olma durumu.

Yürürlük : Gereğinin yapılır olması durumu, meriyet.

Değer : Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Üstün nitelik, meziyet, kıymet.

 

Sürdürme : Sürdürmek işi.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Revaç : Sürüm.

Valör : Anlam. Geçerlik. Değer.

Sürüm : Bir konuyla ilgili değişik metinlerden her biri, versiyon. Değişik biçim, versiyon. Bir ticaret malının satılır olması, revaç. Bir paranın geçer olması, tedavül. Devletçe para, senet ve tahvil çıkarma, piyasaya sürme, emisyon.

Olma : Olmak işi.

Geçerlik belirlemesi : Bir ölçme işleminin dizgeli ya da değişmez yanılgılardan arınma düzeyini ya da konusunu ölçebilme yeteneğini gösteren çözümleme.

Geçerlik saptama yolları : Ayrı geçerlik tanımlarından yola çıkarak ölçme araçlarının geçerliğini araştıran ve mantıksal ya da olgusal yaklaşım olarak iki ana kümeye ayrılan geçerlik sınama yaklaşımları.

Geçerlik sınaması : Bir ölçme aracıyla elde edilen ölçümlerin, gerçekten ölçüm konusuna ilişkin ya da uygun olup olmadığını sınama işlemi.

Diğer dillerde Geçerlik anlamı nedir?

İngilizce'de Geçerlik ne demek? : n. validity, currency, availability, effectiveness

Fransızca'da Geçerlik : valeur [la], vigueur [la], validité [la]

Almanca'da Geçerlik : n. Gültigkeit

Rusça'da Geçerlik : n. сбыт (M), спрос (M), котировка (F), законность (F)