Geçgeç nedir, Geçgeç ne demek

  • Seyredilecek uygun bir program aramak amacıyla televizyon kanallarını tarama

Geçgeç kısaca anlamı, tanımı:

Geçgeç yapmak : Geçgeçlemek.

Geçgeçlemek : Televizyon kanallarını taramak.

Uygun : Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı.

Program : Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge. İzlence. Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi. Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri.

Aramak : Ziyarete, hatır sormaya gitmek. Araştırmak, yoklamak. Önem verip istemek. Bir kişiyle görüşmek üzere telefon etmek. Bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini istemek, özlemek. Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak. Şart koşmak.

Televizyon : Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı.

Kanal : İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol. Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti. İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz. Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat.

 

Tarama : Taramak işi. Balık yumurtası ile yapılmış olan bir meze türü. Gölgeleri yol yol ve çizgi çizgi olan (resim, harita).

Geçgeçleme : Geçgeçlemek işi.