Geçgeçlemek nedir, Geçgeçlemek ne demek

  • Televizyon kanallarını taramak

Geçgeçlemek tanımı, anlamı:

Geçgeç : Seyredilecek uygun bir program aramak amacıyla televizyon kanallarını tarama.

Televizyon : Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı.

Kanal : Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz. Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti. Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat. İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol.

Taramak : Kafasından geçirmek, belli belirsiz düşünmek. Tarayıcı aracılığıyla kâğıt üzerindeki resim, yazı vb. simgeleri bilgisayar ortamına aktarmak. Taşın yüzünü dişli çelik kalemle işlemek. Derleme ve araştırma yapmak için bir yayını dikkatle gözden geçirmek veya gerekli kelime, cümle ve yazıları tespit etmek. Dikkatle bakmak, süzmek. Makineli tüfek vb. ateşli silahlarla sürekli olarak bir yere ateş etmek. Bir şeyin tellerini birbirinden ayırıp karışıklığını gidermek. Hastalıkların kişiler arasındaki seyrini takip edebilmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılmış olan inceleme. Bir şey veya kimseyi bulmak, denetlemek için türlü yöntemlerden yararlanarak bir yeri sıkı bir biçimde aramak. Bir şeyin içindeki gereksiz maddeleri tarak, tırmık vb. ile ayıklamak, taraklamak.