Geçmiş öncesi nedir, Geçmiş öncesi ne demek

Geçmiş öncesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür.

Teknik terim anlamı:

Görmüştüm (-miş'li geçmiş öncesi, Hikâyei ma-zii nakli) ve gördü idim (-di'li geçmiş öncesi, Hikâyei mazii şuhudi) şeklindeki bileşik zaman.

Geçmiş öncesi tanımı, anlamı

Geçmiş : Geçme işini yapmış. Çürümeye yüz tutmuş. Zaman bakımından geride kalmış, esbak. Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Arkada kalan hayat. Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi

Önce : İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı.

Dili geçmiş öncesi : Geldi idi suretindeki geçmiş zaman şekli. bk. Bileşik zaman.

 
 

Bileşik zaman : Birtakım dillerde, örnekleyin Hint-Avrupa dillerinde yardımcı fiil kullanılmadan yapılmış YALIN (Simple) şekillere karşı olarak, YARDIMCI ([Fran. avoir, être) ile yapılan zaman şekillerine BİLEŞİK ZAMAN denir. Bu zamanların (J'ai vu gibi) bazıları şekil bakımından Bileşik olmakla kalmayıp (J'avais vu gibi) geçmişte geçmişlik (geçmiş öncesi) suretinde zaman içinde zaman anlattıklarından GÖRELİ ZAMAN (T. relatif) adıyla anılırlar. Bizde şekil bakımından bileşik, olan zamanlar aynı zamanda görelidir de. Onun için ötedenberi gramerimizde alışılmış bulunan Bileşik zaman teriminin Türkçe için "göreli zaman" anlamdaşı olarak kalması uygun olur. Bileşik zamanların çeşitleri şunlardır. GEÇMİŞ ÖNCESİ (Plus-que-parfait): Görmüştüm, (1) Miş'li geçmiş öncesi.Gördü idim (2). GEÇMİŞTE ŞİMDİLİK (Imparfait duratif) ; Görüyordum, görmekte idim. GEÇMİŞTE GELECEK (Futur imparfait): Görecektim. GEÇMİŞTE GENİŞ ZAMAN (Imparfait atemporel): Görürdüm. GELECEK ÖNCESİ Futur imparfait ou antérieur : Görmüş olacağım. GELECEKTE ŞİMDİKİLÎK (Futur duratif) Görür olacağım Görmekte olacağım.

Bileşik : Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.

Hikaye : Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. Aslı olmayan söz, olay. Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, öykü. Hastanın rahatsızlığı ile ilgili geçmişi, epikriz. Hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgili her türlü bilgi, epikriz. [Bakınız: hikâye birleşik kipi]. Hayalde tasarlanan meraklı bir takım olayları anlatarak okuyanda heyecan veya zevk uyandıran ve çoğu ancak bir kaç sayfa tutan yazı.

Görmüş : Gören.

Mişli : Olacağı kesinleşmemiş, belirsiz.

Şekli : Havuç. Biçimle ilgili, biçimsel, formel.

Nakli : Taşıma ile ilgili olan. Nakle dayanan, anlatılan, söylenen (gerçek).

Zaman : Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Çağ, mevsim. Dönem, devir. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Belirlenmiş olan an. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı.

Şekl : Kıyafet, görünü.

Zama : Üzengi kayışı. Çarkta bükülürken iki kazık arasında birbirine eklenerek katlanan kıl ipi katlarından her birinin boy ölçüsü. Enişte. Güvey.

İdim : Yapım: Bir idimlik unum var şunu ekmek yapıverelim. Bozuk, biçimsiz kılık.

Bile : Da, de, dahi. Birlikte. Üstelik.

Mazi : Geçmiş. Geçmiş zaman. Kağnı tekerleğinin dingili. Kağnı dingili ve benzerleri.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde Geçmiş öncesi anlamı nedir?

Fransızca'da Geçmiş öncesi nedir ? : plus-que-parfait