Gebelik nedir, Gebelik ne demek

  • Gebe olma durumu, hamilelik
  • Döllenme ile doğum arasında geçen süre.
  • Minnet altında kalma.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Zigot oluşumundan itibaren fetüsün doğuma kadarki zaman aralığını içeren gelişme evresi, gestasyon.

İngilizce'de Gebelik ne demek? Gebelik ingilizcesi nedir?:

gestatio

Fransızca'da Gebelik ne demek?:

gravidisme, grossesse, gastation

Gebelik hakkında bilgiler

Gebelik veya hamilelik, erkekten gelen sperm ile kadının yumurtalıklarından atılmış olan yumurtanın döllenmesinden doğuma kadar geçen 40 haftalık (280 gün) döneme verilen isimdir.

Döllenmenin oluştuğu andan 8. haftanın sonuna kadar geçen döneme embriyotik dönem denirken bundan sonrasına ve doğuma kadar olan döneme de fetal dönem denmektedir. Gebelik genç yaştaki bayanlarda döllenme sonrası ilk gün içinde belirlenebilir. Çünkü adet düzensizliği tamamlana kadar vücudun ürettiği her yumurta döllenmeye daha uygundur. Yaş ilerledikçe doğurganlığın azalması bununla ilgili bir durumdur. Döllenme sonrası 8-10 saat içerisinde ilk kusma gerçekleşir. Yaşı ilerlemiş bayanlarda ise belirtiler 1 hafta ile 2 ay arasında gözlemlenir. Ergenlik döneminde hamilelik ise ilk 12 saat içinde belirlenebilir. Ergenlik döneminde yumurtalar henüz olgunlaşmamıştır ve bu yüzden spermin yumurtayı döllemesi 5 ile 20 dakika arasındadır. 16 yaşını doldurmamış bir bireyin döllenme gerçekleştikten 10 gün sonrasında embiriyonun vücuttan alınmamısı durumunda bireyde ciddi şekilde fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabilir. Çünkü 16 yaş altı ergenlerde duygu dünyasının yapım aşamasıdır. Lakin kişi yaşıtlarından bu denli farklı bir olayla karşılaştığı için ileriki dönemlerde kendine güvensizlik gibi psikolojik eksiklikler yaşayabilir. Halk arasında yanlış bilinen bazı kurallar -adet döneminde gebe kalınmaz gibi- kişide ciddi ruhsal sorunlara yol açabilir. Gebe kalmış bir bayanda duygusallık yoktur. Ağlamanın fazlalaşması tamamen kişinin gebeliğe bakış açısından kaynaklanır. Zira hamile bayanları mutlu etmek daha kolaydır. 16 yaş altı gebelerde ise halk arasında yaygın olarak bilinen 1 aydan önce belirlenemez lakırtısı yüzünden birçok genç kızımız kürtajda gecikmeden dolayı büyük sorunlar yaşamaktadır. Kişinin döllenme gerçekleştikten sonraki ilk 12 saat içerisinde alanında uzman bir doktor tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Zira kısırlık, erken menopoz, yumurtalık kisti gibi rahim hastalıkları meydana gelebilir.

 

Gebelik ile ilgili Cümleler

  • Bu TV gösterisi genç gebelik ve eşcinsellik konuları ele almaktadır.
  • Bazı kürtajlarda kullanılan genişleme sırasında rahim boynu yaralanma nedeniyle, bir sonraki bebek düşük doğum ağırlığına sahip olabilir veya daha sonraki gebeliklerde doğal düşük olması daha muhtemel olabilir.
  • Doğum doktorluğu, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgilenir.
  • Prezervatifler gebelik şansını büyük ölçüde azaltır.
 

Gebelik anlamı, tanımı:

Gebe : İçinde oğulcuk veya dölüt bulunan (döl yatağı). Bir birikim sonucu ortaya çıkması beklenen (durum veya olaylar). Minnet altında kalan. Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, iki canlı, aylı.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Hamilelik : Hamile elbisesi. Gebelik.

Döllenme : Erkek gametle dişi gametin kaynaşmasıyla yumurtacığın oğulcuk durumuna gelmesi, aşılanma, ilkah. Tozlaşma.

Doğum : Bir kimsenin doğduğu yıl. Doğma işi, tevellüt, veladet.

Gebelik testi : Bir kadının gebe olup olmadığının belirlenmesi için yapılmış olan işlem.

Dış gebelik : Döllenmiş bir yumurtanın döl yatağı dışında oluşması ve gelişmesi.

Yalancı gebelik : Kadının gebe olmamasına karşın gebelik belirtilerini duyumsaması.

Minnet : Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu.

Altın : Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Altından yapılmış sikke. Üstün nitelikli, değerli. Bu elementten yapılmış.

Erkek : Yetişkin adam, bay, er kişi. Sert, kolay bükülmez. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Sperma oluşturan organizma. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Sözüne güvenilir, mert. Koca.

Sperm : Meni.

Kadın : Hizmetçi bayan. Bayan. Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen. Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan.

Yumurtalık : Adana iline bağlı ilçelerden biri. Canlılarda dişi üreme hücrelerini veren organ, mebiz. Pişmiş yumurtayı içine dik olarak koymaya yarayan, fincana benzer kap. Buzdolabında yumurta koymaya ayrılmış özel bölüm.

Atıl : Süreduran. Tembel. İşsiz, aylak. Etkisiz, işe yaramaz.

Olma : Olmak işi.

Kalma : Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan. Kalmak işi.

Gebelik alloimmünizasyonu : Tekrarlayan gebeliklerde yavru zarlarından veya doğum sırasında dölüte ait alyuvarların annenin dolaşımına girmesinden kaynaklanan, at ve domuzlarda yeni doğanların alloimmün hemolitik anemisine neden olan, bir çeşit aşırı duyarlılık.

Gebelik başına tohumlama sayısı : Gebelik elde etmek için gerekli tohumlama sayısı. İşletmede tohumlama sayıları toplamının gebe kalan ineklerin tohumlama sayılarına bölünmesiyle bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu değerin 2’nin altında olması gerekir.

Gebelik felci : Doğum öncesi felci.

Gebelik korpus luteumu : Gebelik sarı cismi.

Gebelik sarı cismi : Döllenme sonucu yumurtalıkta biçimlenen ve progesteron hormonunu salgılayan sarı renkli oluşum, gebelik korpus luteumu.

Gebelik süresi : Döllenmeden doğuma kadar geçen süre.

Gebelik tanısı : Gebelik belirtilerinin çeşitli yöntemlerle ortaya konulmasıyla gebeliğin varlığını belirleme.

Gebelik toksemisi : Daha çok ikiz veya üçüz yavruya gebe koyun ve keçilerde gebeliğin ileri dönemlerinde kanda glikoz düzeyinin düşmesi ve keton cisimcikleri miktarının artması biçiminde görülen metabolik hastalık, ketozis, koyunların ketozisi, koyunların gebelik toksemisi.

Gebelik toksoplasmozisi : Gebelik döneminde ilk kez enfekte olan annelerde Toxoplasma gondii’nin yavruya geçmesi sonucunda oluşan hastalık, prenatal toksoplazmozis.

Gebelik ve doğum yardımları yönetmeliği : Güvence örgütü ya da işverence güvenceli kadına gebelik ve doğum olaylarında yapılacak yardımları koşulları ve nicelikleriyle kapsayan yönetmelik.

Diğer dillerde Gebelik anlamı nedir?

İngilizce'de Gebelik ne demek? : n. pregnancy, gravidity

Fransızca'da Gebelik : gestation [la], grossesse [la]

Almanca'da Gebelik : n. Gravidität, Schwangerschaft, Trächtigkeit

Rusça'da Gebelik : n. беременность (F)