Gelişme nedir, Gelişme ne demek

 • Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon.
 • Olan biten şey.
 • Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm

"Gelişme" ile ilgili cümleler

 • "Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor." - N. Cumalı

Biyoloji'deki anlamı:

Çok hücreli organizmaların bir hücreli zigottan itibaren geçirdiği değişiklikler. Ontogeni.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bireyin beden yapısı, fizyolojik güç ve ruhsal özellikler bakımından düzenli bir biçimde büyümesi, değişmesi ve olgunluk kazanması, bk. büyüme, olgunlaşma.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: kalkınma]

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Çok hücreli organizmaların bir hücreli zigottan itibaren geçirdiği değişiklikler, ontogeni.

Sosyoloji'deki anlamı:

Yalından karmaşığa, aşağı olandan üstün olana doğru ilerleyen, olayların iç eğilimlerinin ve özünün aydınlanmasını sağlayan, yeninin ortaya çıkmasına götüren kendi kendine devinim süreci.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Canlının vücut yapısının ve şeklinin çeşitli görevleri yapabilecek biçimde değişikliğe uğraması, farklılaşması.

Bilimsel terim anlamı:

Canlıların yaşamında yapı, işleyiş ve örgüt açılarından söz konusu olan nitelik ve nicelikle ilgili değişmeler.

 

Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleşip olgunlaştığı bölüm.

İngilizce'de Gelişme ne demek? Gelişme ingilizcesi nedir?:

development

Fransızca'da Gelişme ne demek?:

accroissement, développement

Gelişme kısaca anlamı, tanımı:

Gelişme koşusu : Atma veya atlamalardan önce en iyi aşamayı elde edebilmek amacıyla yarışçının hız kazanmak için yaptığı koşu.

Sosyal gelişme : Sosyolojik bakımdan gözlenen değişme ve gelişme.

Toplumsal gelişme : Toplumun bütün olarak değişmesi ve gelişmesi.

Geliş : Gelme işi.

Gelişmek : Büyüyüp boy atmak, yetişmek, neşvünema bulmak. Şişmanlamak. İlerlemek, olgunlaşmak, genişlemek, inkişaf etmek.

İnkişaf : Meydana çıkma, aşikâr olma. Açınım. Gelişme, gelişim.

Neşvünema : Gelişme, yetişme.

Evolüsyon : Gelişme.

Giriş : Girme işi. Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal. Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre. Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser. Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm. Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal.

Bölüm : Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Çağ, devir. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım.

 

Türlü : Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek. Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.

Geniş : Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro. Bol (elbise). Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat. Eni çok olan, enli, vâsi. Çok. Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı.

Şey : Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir söz. Nesne, madde.

Gelişme alanı : Atma ya da atlamadan önce yarışçının yürüme, sıçrama, koşma gibi hız kazanma yollarını denediği gerilme alanı. Bu alan, uzun atlamada 15 m., üç adım ile sırıkla atlamada 40 m., cirit atmada 30 m.-36.5 m. uzunluğunda olur. Bir kentin ya da kasabanın düzentasarının sınırları içinde kalan ve düzentasar yazanağında belirtilen süre için kentin gelişmesine ayrılan alan.

Gelişme faktörü : Mikroorganizmalar tarafından üretilemeyen ve bu nedenle gelişme ortamında bulunması gereken önemli hücre bileşenleri.

Gelişme fizyolojisi : Bir organizmanın yumurtadan itibaren erginleşmeye kadar olan gelişmesini fizyolojik yönden inceleyen bilim kolu. Bir organizmanın yumurtadan itibaren erginleşmeye kadar olan gelişmesini fizyolojik yönden inceleyen bilim kolu. Bir organizmanın, yumurtadan erginleşene kadar olan gelişmesini fizyolojik bakımdan inceleyen bilim dalı.

Gelişme geriliği sendromu : Domuzlarda gebelik döneminde geçirilen parvovirüs enfeksiyonu nedeniyle, yeni doğan domuz yavrularında gelişme geriliği, cılızlık ve timüs atrofisiyle belirgin enfeksiyon. Kanatlılarda gelişme geriliği sendromu.

Gelişmekte olan küçük ada ülkeleri : Sınırlı kaynakları, uzaklıkları, doğal felaketlere açık olmaları, dış şoklar karşısındaki kırılganlıkları ve dış ticarete aşırı bağımlılıklarıyla bilinen az nüfuslu ada ülkeleri.

Gelişmeli ses bilgisi : Bir dildeki seslerin uğradığı çeşitli değişme ve gelişme olaylarını inceleyen ses bilgisi dalı. Söz gelişi ben>men, anbar>ambar gibi benzeşme ve derşür->devşir-, attār>aktar gibi benzeşmezlik olayları birer gelişmeli ses bilgisi olayıdır.

Gelişmemiş üike : Türlü tarihsel etkenler nedeniyle sanayileşememiş olan, üretimi ilkel uygulayımlı tarıma dayalı, eğitim düzeyi düşük kalmış, toplumsal ve ekinsel bütünleşmesi tam anlamıyla gerçekleşememiş, genellikle Batılı anamalcı toplumlarca sömürülmüş ya da sömürülmekte olan ülke.

Gelişme ile ilgili Cümleler

 • O bir gelişmeydi.
 • Gelişme kaydettiğimi biliyordum.
 • Gelişmeden kaçınılmaz fakat çocuklarımıza iyi örnek olmalıyız.
 • Gelişme kaydediyorum.
 • Gelişmemi engellenmiş hissediyorum.
 • Gelişmeleri takip etmek için üç çeşit gazete okurum.
 • İlginç bir gelişme oldu.
 • Bir kadının klitorisi aslında gelişmemiş bir penistir. Bir doktora sorun.
 • Önemli bir gelişmeye ihtiyacımız var.
 • Gelişme kaydettin.
 • Önümüzdeki on yıl içinde birçok gelişme görmeyi umuyoruz.
 • Ali Fransızcada dikkat çekici bir gelişme yaptı.
 • Biz gelişme kaydediyor muyuz?
 • Gelişme kaçınılmaz.

Diğer dillerde Gelişme anlamı nedir?

İngilizce'de Gelişme ne demek? : adj. formative

n. development, strides, growing, improvement, advancement, progress, growth, advance, amelioration, budding, expansion, flourish, headway, inflorescence, pickup

Fransızca'da Gelişme : développement [le], croissance [la], accroissement [le], crue [la], déroulement [le], essor [le], marche [la], propagation [la], prospérité [la]

Almanca'da Gelişme : n. Auswuchs, Blüte, Entfaltung, Entwicklung, Evolution, Wachstum, Werdegang

Rusça'da Gelişme : n. прогресс (M), улучшение (N), сдвиг (M), усовершенствование (N)