Gelin alıcı nedir, Gelin alıcı ne demek

  • Gelini götürmek için oğlanevinden gelen kimse

Gelin alıcı anlamı, tanımı:

Alıcı : Azrail. Almaç. Kendisine bir şey gönderilen kimse. Satın almak isteyen kimse, müşteri. Kamera.

Götürmek : Herhangi bir yiyeceği tek başına ve hızlı bir biçimde yemek. Tümüyle sahip olmak. Haksız kazanç sağlamak, mal veya para sahibi olmak. Dayanmak, katlanmak, tahammül etmek. Bir kimseyi bir yere kadar yanında yürütmek. Öldürmek. Bir sonuca vardırmak. Taşımak, ulaştırmak veya koymak. Kaybolmasına, yok olmasına yol açmak. Birinin yanında yürüyüp ona bir yere kadar arkadaşlık etmek. Yerinden ayırıp uzağa atmak veya yok etmek.

Oğlanevi : Evlenme sürecinde erkek tarafı, erkekevi.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.