Gem nedir, Gem ne demek

  • Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç

"Gem" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Kadın dizginleri çekmek istedi fakat hırçın hayvan sert bir boyun hareketi ile gemini kurtardı." - H. Taner

Yerel Türkçe anlamı:

Atın ağzına takılan alet

İnsan ve hayvanda alt ve üst dudağın birleştiği yerde meydana gelen çatlak, yara.

Yokuş aşağı inen kağnı arabalarının hızını azaltmak için tekerinin önüne konan ağaç: Bu inişten gem vurmadan inmek meseledir.

Ekin demetlerini bağlamaya yarayan uzun buğday sapı.

Harman yeri.

Döven.

Kuvvet.

Bayat.

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Döven. (Yavuz *Şavşat -Artvin; Kırçiçeği *Susuz; Kartkale *Çıldır -Kars; Yukarıbozkuyu *Kadirli -Adana)

Diğer sözlük anlamları:

Tarım aygıtlarından döğen.

Almanca'da Gem ne demek?:

bremse

Fransızca'da Gem ne demek?:

bride, barre, frein, frenum

Osmanlıca Gem ne demek? Gem Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

lücam

Gem hakkında bilgiler

Gem veya oyan, bir binek hayvanını yönlendirmek için ağzının içine takılan metal veya sentetik parça. Üst ve alt dişlerin arasındaki boşluğa yerleştirilir. Gemin sağ ve soluna dizginler iliştirilir. Amaca göre çok farklı gem türleri bulunur.

Aslen azılı atları eğitmek için kullanılan ve hayvanın diline baskı yaparak acı veren özel bir gem türü olan kantarma da özellikle halk ağzında sıklıkla gem sözcüğü ile eşanlamlı olarak kullanılır. Bazı yörelerde ise gemi ağızda tutmaya yarayan parçaya kantarma denir.

 

Gem sözcüğü Türkçeye Yunanca "kemos" (tasma) sözcüğünden geçmiştir. Eski Yunancada köpeklerin ısırmasını engellemek için ağızlarına takılan tasma veya sepete de "kemos" denirdi.

Kantarma sözcüğü ise Moğolca "kantarga"dan geçmiştir. Moğolcada "kantar-" fiili "atın dizginlerini sıkıca çekmek, dizginlemek" anlamına gelir.

Gem kısaca anlamı, tanımı:

Gem almak : At, alışıp hizmete elverişli duruma gelmek.

Gem almamak : Söz dinlememek.

Gem almayan atın ölümü yakındır : "söz dinlemeyen hırçın kişi, davranışının büyük zararını görür" anlamında kullanılan bir söz.

Gem vurmak : Her türlü taşkınlığı, isteği, hevesi vb.ni engellemek. hayvanın ağzına gem takmak.

Gemi azıya almak : Söz dinlemez olmak. at, gemi azıları arasına alıp etkisiz bırakarak süvarisinin yönetiminden çıkmak ve alabildiğine koşmak.

Gemini kısmak : Bir kimsenin üzerindeki baskıyı arttırmak.

Gem damağı : Ata vurulan gemlerde atın ağzına giren çatal demir.

Gem tahta : Döven

Diğer dillerde Gem anlamı nedir?

İngilizce'de Gem ne demek? : n. precious stone, jewel, gemstone; something rare or precious; (Slang) someone or something special

n. cameo, art of carving images on gems or other stones; gem or other stone which has been carved in this manner; short (often one-scene) appearance by a well-known actor in a film with lesser known actors, cameo role

n. bit, curb, bridle, gag bit

Fransızca'da Gem : mors [le], frein [le]

Almanca'da Gem : n. Kandare, Schere, Zaum, Zügel

Rusça'da Gem : n. удила (PL), мундштук (M), уздечка (F)