Genel kurul nedir, Genel kurul ne demek

  • Bir kuruluşta üyelerin tamamının katılımıyla yapılmış olan toplantı

Bilimsel terim anlamı:

Bir ortaklığın ya da bir kuruluşun ortaklarından oluşan en yetkili karar organı.

İngilizce'de Genel kurul ne demek? Genel kurul ingilizcesi nedir?:

general assembly

Osmanlıca Genel kurul ne demek? Genel kurul Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

heyeti umumiye

Genel kurul kısaca anlamı, tanımı:

Genel : Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Kuruluş : Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Kurulma işi. Yapı, yapılış, bünye. Kasılma.

Tamam : Tamamlanmış, bitmiş. Yanlış ve yalan olmayan, doğru. Evet. Eksiksiz. Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz. Bütün, tüm.

Katılım : Katılma işi, iştirak.

Toplantı : Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima. Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin her biri. Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma.

 

Diğer dillerde Genel kurul anlamı nedir?

İngilizce'de Genel kurul ne demek? : n. plenary session, plenum

Fransızca'da Genel kurul : l'assemblée générale

Almanca'da Genel kurul : n. Hauptversammlung