Genel müdür nedir, Genel müdür ne demek

  • Bir kurum veya kuruluşta yönetimin en üst düzeydeki sorumlusu

Genel müdür anlamı, tanımı:

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

Müdür : Yönetmen. İdare eden, yöneten. Başöğretmen.

Genel müdürlük : Genel müdürün yetkisi ve makamı. Genel müdür olma durumu. Genel müdürün bulunduğu bina.

Kurum : Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür.

Kuruluş : Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Kurulma işi. Yapı, yapılış, bünye. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Kasılma.

Yönetim : Yönetme işi, çekip çevirme, idare. Dümen.

Düzey : Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye. Bir kursun basamaklarından her biri, kur. Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye.

 

Sorumlu : Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan (kimse), mesul.

Genel müdür ile ilgili Cümleler

  • Ali Boston'daki genel müdürlüğe transfer edildi.
  • Genel müdür her bir adamı görevine atadı.
  • O, bir genel müdür.
  • O, bankanın genel müdürüdür.
  • Genel Müdür toplantı odasında.
  • O geçen ay genel müdürlükten şube müdürlüğüne transfer edildi.
  • Genel müdür ofisin dışındaki protestocuları görmezden geldi.

Diğer dillerde Genel müdür anlamı nedir?

İngilizce'de Genel müdür ne demek? : n. general manager, director general, president

Fransızca'da Genel müdür : directeur général

Almanca'da Genel müdür : n. Generaldirektor