Genel müdürlük nedir, Genel müdürlük ne demek

  • Genel müdür olma durumu.
  • Genel müdürün bulunduğu bina
  • Genel müdürün yetkisi ve makamı.

Genel müdürlük tanımı, anlamı:

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Müdürlük : Yönetmenlik, direktörlük, müdüriyet. Yönetmenin, müdürün görevi veya yeri, müdüriyet.

Müdür : Başöğretmen. Yönetmen. İdare eden, yöneten.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Yetki : Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet.

Makam : Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi. Mevki, kat, yer.

Bina : Çatı. Yapı. Arapça fiil çatısını konu edinen bilim veya kitap.

Olma : Olmak işi.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde Genel müdürlük anlamı nedir?

Rusça'da Genel müdürlük : n. ведомство (N)

adj. ведомственный