Generous türkçesi Generous nedir

Generous ile ilgili cümleler

English: Ali is generous and kind.
Turkish: Ali eli bol ve naziktir.

English: Ali and Mary are both very generous with their money.
Turkish: Ali ve Mary her ikisi de paralarıyla çok cömerttirler.

English: Ali is a very generous person.
Turkish: Ali çok cömert bir kişi.

English: Ali is a very kind and generous man.
Turkish: Ali çok nazik ve cömert bir adam.

English: Ali is generous with his money.
Turkish: Ali parada cömerttir.

Generous ingilizcede ne demek, Generous nerede nasıl kullanılır?

Generous mouth : Kalın dudaklı.

Generous person : Eli açık kişi. Bağışlayan kimse. Cömert kimse. Bencil olmayan kimse.

Generous tip : Büyük ödül. Büyük bahşiş. Cömert bahşiş. Büyük armağan.

Generous to a fault : Eli bol. Fazlasıyla cömert.

Generously : Cömertçe. Bol bol.

Ungenerous : Yüce gönüllü olmayan. Cimri. Pinti. Cömert olmayan. Sert.

Ungenerously : Cimri pinti hasis bir şekilde. Cimrice. Tamahkar bir şekilde. Cimri bir şekilde. Sertçe. Cömert olmayan bir tarzda.

Congenerous muscles : Aynı hareketli kaslar. Hemcins kas.

Generosities : Fedakarlık. Ağalık. Soylu davranış. Semahat. Alicenaplık. Açık ellilik. Cömertlik. Diğergamlık. Bonkörlük. Gönlübüyüklük.

 

Congenerous : Aynı familyadan olan. Türdeş. Konjener. Benzer.

İngilizce Generous Türkçe anlamı, Generous eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Generous ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Opulent : Süslü. Gösterişli. Gür. Varlıklı. Mebzul.

Cornucopiate : Boynuz biçiminde. Boynuz biçimli süsleme ile ilgili. Bereket boynuzuna ait veya ile ilgili (boynuz biçimli kap).

Ungrudging : Esirgemeyen. Seve seve yapan. İstekli. Memnuniyetle verilen.

Open handed : Bağışlayan.

Exuberant : Çok. Coşkun. Taşkın. Çok canlı ve neşeli. Canlı. Gür (bitkiler). Hışır. Hayat dolu.

Effective : Gerçek. Sonuç verici. Efektif. Tesirli. Etkin. Geçerli. Yürürlükte olan. Etkileyici.

Blessed : Mübarek. Kutlu. Mutlu. Huzurlu. Allah'ın. Mutluluk veren. Kutsanmış. Kutsal.

Bountiful : Çok. Feyizli. Utah eyaletinde şehir.

Bonanzas : Zengin maden yatağı. Bolluk. Çok karlı iş. Kazanç kaynağı. Zengin maden. Zengin maden damarı. Beklenmedik zenginlik. Beklenmedik kazanç. Refah.

Benevolent : Yardımsever. İyilikçi. Hayırsever.

Generous synonyms : too generous, profuse, minted, baggiest, beneficent, charitable, productive, moneyed, copious, openhearted, unsparing, efficiently, magnanimous, fecund, affluents, abundant, chivalrous, amplest, monied, freehearted, abounding, forehanded, handsome, loamier, generosity, ampler, generousness, fertilised, in the chips, fattest, overgenerous, deep pocket, plucky.

Generous zıt anlamlı kelimeler, Generous kelime anlamı

Selfish : Çıkarcı. Egoist. Bencil. Hodbin. Hodgam. Kendini düşünen.

 

Uncharitable : Acımasız. Hoşgörüsüz. Katı yürekli. Şefkatsiz. Bağışlamaz. Kusur bulucu. Affetmeyen. Merhametsiz. Kusur bulan. Sert.

Stinginess : Çingenelik. Hasislik. Sıkılık. Cimrilik. Mıhsıçtılık. Pintilik. Bahilik.

Generous antonyms : stingy, ungenerous.

Generous ingilizce tanımı, definition of Generous

Generous kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Of honorable birth or origin. Highborn.