Generously türkçesi Generously nedir

Generously ile ilgili cümleler

English: Meg always acts generously.
Turkish: Meg her zaman cömertçe davranıyor.

English: Ali treats his employees generously.
Turkish: Ali işçilerine cömert davranır.

Generously ingilizcede ne demek, Generously nerede nasıl kullanılır?

Ungenerously : Cimrice. Cömert olmayan bir tarzda. Cimri bir şekilde. Sertçe. Cimri pinti hasis bir şekilde. Tamahkar bir şekilde.

Generous mouth : Kalın dudaklı.

Generous person : Bağışlayan kimse. Cömert kimse. Eli açık kişi. Bencil olmayan kimse.

Generous tip : Büyük bahşiş. Büyük ödül. Büyük armağan. Cömert bahşiş.

Generous to a fault : Fazlasıyla cömert. Eli bol.

Generousness : Eli açıklık. Cömertlik.

Shunt generotor : Yan-kol beslemeli üreteç. Mıknatıssal alan kangallarının döngene koşut olarak bağlandığı üreteç.

Congenerous : Konjener. Türdeş. Benzer. Aynı familyadan olan.

Generosity : Fedakarlık. Alicenaplık. Büyüklük. Cömertlik. Semahat. Soylu davranış. Gönlübüyüklük. Açık ellilik. Ağalık. Diğergamlık.

Generous : Eli açık. Cömert. Mümbit. Eliaçık. Açık elli. Eli bol. Verimli. Bol. Yüce gönüllü. Selek.

İngilizce Generously Türkçe anlamı, Generously eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Generously ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Openhandedly : Eli açık bir şekilde.

In abundance : Bolca.

Copiously : Bol miktarda. Bol bir şekilde. Bolca.

Bountifully : Bolca. Fazla fazla.

Lavishly : Savurganca. Har vurup harman savurarak. Bol bir şekilde. Yardımseverce. Müsrifçe. Bolca. Hayırseverce. Savurgan bir şekilde.

Handsomely : Yetenekli bir şekilde. Güzelce. Yakışıklıca. Hoşça. Çekicice. Fazlasıyla. Zarif bir şekilde.

Liberally : El açıklığıyla. Liberal bir şekilde. Hoşgörüyle. Bol miktarda. Açık fikirli bir şekilde. Cömertlikle. Özgürce. Büyük miktarda.

In armfuls : Kucak kucak. Kucaklar dolusu.

Galore : Bolca. Çok. Çok miktarda. Pek çok. Bol.

Generously synonyms : magnanimously, benignly, altruistically, benignantly, aplenty, amply, freehandedly, abundantly, galores, greatheartedly, bounteously, fatly, bigheartedly, charitably, munificently, expansively.