Genişçe nedir, Genişçe ne demek

Genişçe; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Biraz geniş
  • Uzun uzun.
  • Bol bol.

"Genişçe" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Birkaç hafta sonra Paris'ten genişçe bir zarf almıştım, içinden büyücek bir fotoğraf çıkmıştı." - A. Ağaoğlu
  • "Buluştuk, görüştük, daha da genişçe konuşmak için beni evine, akşam yemeğine götürdü." - M. Ş. Esendal

Genişçe tanımı, anlamı:

Geniş : Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat. Çok. Bol (elbise). Eni çok olan, enli, vâsi. Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı. Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro.

Bira : Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılmış olan bir içki, arpa suyu.

Biraz : (bi'raz) Kısa bir süre için. Bir parça, azıcık. (bi'raz) Az miktarda.

Uzun uzun : Uzun süre, uzun olarak, uzunca. Uzun bir biçimde. Uzatarak.

Uzun : Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren. Ayrıntılı olarak, derinlemesine. Ayrıntılı. İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.

Bol bol : Fazlasıyla.

Bol : Nicelik bakımından olağandan veya alışılandan çok, kıt karşıtı. İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı. Özel bir cam içinde likör, şarap, meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içki.

Diğer dillerde Genişçe anlamı nedir?

İngilizce'de Genişçe ne demek? : adv. capaciously

Almanca'da Genişçe : adj. umfänglich, umfangreich