Geometrik nedir, Geometrik ne demek

Geometrik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesi

"Geometrik" ile ilgili cümleler

  • "Toprak yüzeyinde geometrik biçimde yontulmuş büyük taşlar görünüyordu." - Halikarnas Balıkçısı

Geometrik hakkında bilgiler

[Bakınız: geometri]

Geometrik anlamı, kısaca tanımı:

Geometri : Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese. Bu konu ile ilgili olan kitap veya ders.

Geometrik çizim : Cetvel, pergel vb. ile elde edilen çizgi.

Geometrik dizi : Ardışık terimleri arasındaki oranı değişmeyen dizi.

Geometrik yer : Aynı özellikleri olan noktaların oluşturdukları çizgi veya yüzey.

Uygun : Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı. Elverişli, yarar, müsait, muvafık.

Hendesi : Geometrik.

Geometrik bükülme : Bir sistemin, örneğin bir reaktör kalbinin biçimine ve dış boyutlarına bağlı olan B²g parametresi.

Geometrik cisimler : (matematik)

Geometrik dönüşümün ikili elemanı : Geometrik dönüşümün sonrasında kendine dönüşen nokta, doğru veya düzlem. Örneğin, homoteti merkezi ikili noktadır, simetri ekseni ikili doğrudur.

Geometrik eşiz : Öğesel bileşimi ile bağları özdeş, geometrik biçimi değişik özdecik.

 

Geometrik izomerler : Molekül formülleri aynı fakat bir çift bağ etrafında bulunan grupların farklı diziliş gösterdiği cis veya trans izomer olarak adlandırılan izomerler.

Geometrik ortalama : Bir istatistik serisinde bulunan terimleri birbiri ile çarparak, çarpımın terim sayısına göre, kökü alınırak hesaplanan ortalama. İki ya da daha çok nicelik çarpımının, bu niceliklerin sayısı derecesinden kökünü almakla elde edilen sayı. (…) (matematik) Mikrop üremeleri, nüfus artışı, doku kültürlerinde hücre üremeleri vb. dizideki veriler, özellikleri nedeniyle geometrik dizi biçiminde farklılaşan değerler gösterdiklerinden bu tip olaylarda aritmetik ortalama yerine merkezî eğilimin hesaplanması için kullanılan bir ölçüt.

Geometrik seri : (…)

Geometrik serinin oranı : (…)

Geometrik sınır : Arap yarımadası, Büyük sahra gibi genellikle çöl bölgelerinde görülen, komşu devletler arasında saptanan düz sınırlara verilen ad.

Geometrik üslup : (Süsleme) Eski Yunan vazolarında, geometrik örgelerin kullanıldığı süsleme üslûbuna verilen ad.

Diğer dillerde Geometrik anlamı nedir?

İngilizce'de Geometrik ne demek? : adj. geometric, geometrical

Fransızca'da Geometrik : géométrique

Almanca'da Geometrik : adj. geometrisch

Rusça'da Geometrik : adj. геометрический