Geometrik ortalama nedir, Geometrik ortalama ne demek

Geometrik ortalama; İktisat, Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

İktisat terim anlamı:

Bir istatistik serisinde bulunan terimleri birbiri ile çarparak, çarpımın terim sayısına göre, kökü alınırak hesaplanan ortalama.

Kimya'da terim anlamı:

İki ya da daha çok nicelik çarpımının, bu niceliklerin sayısı derecesinden kökünü almakla elde edilen sayı.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Mikrop üremeleri, nüfus artışı, doku kültürlerinde hücre üremeleri ve benzerleri dizideki veriler, özellikleri nedeniyle geometrik dizi biçiminde farklılaşan değerler gösterdiklerinden bu tip olaylarda aritmetik ortalama yerine merkezi eğilimin hesaplanması için kullanılan bir ölçüt.

Geometrik ortalama hakkında bilgiler

Geometrik ortalama, birim değerlerinin (gözlem sonuçlarının) birbirleriyle çarpımlarının, n birim sayısı olmak üzere, n'inci dereceden köküne denir.

Geometrik ortalama anlamı, kısaca tanımı

Ortala : Alıcı yönetmenine, konuyu çerçevenin ortasına getirmesi için verilen komut

Ortalam : X kümesi verildiğinde, X üzerinde sınırlı ve gerçek değerli işlevlerden oluşan bir doğrusal dönüşümü.

Geometri : Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese. Bu konu ile ilgili olan kitap veya ders.

 

Geometrik : Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesi.

Orta : Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. İyi ile kötü arasındaki durum. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece. Yeniçeri Ocağında tabur. Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. Ne büyük ne küçük, midi. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. Ne uzun ne kısa, midi. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. Orantı.

Ortalama : Ortalamak işi. Yaklaşık olarak. İki veya ikiden fazla sayının toplamının toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen (sayı), vasati, averaj. (o'rtalama) Orta yerinden.

 

Aritmetik ortalama : Bir diziyi oluşturan sayısal değerler toplamının o dizide yer alan değerler sayısına bölünmesiyle elde edilen sonuç. Dizi içindeki terimler toplamının terim sayısına bölünmesiyle bulunan değer. İki ya da daha çok niceliğin toplamını, bu niceliklerin sayısına bölmekle elde edilen sayı. n tane gerçel sayının toplamının n sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı. Merkezi eğilim ölçümlerinden en çok kullanılanı olup tüm gözlem değerleri toplamının bilim sayısına bölünmesiyle elde edilen ortalama, ortalama.

Aritmetik orta : Bir diziyi oluşturan sayıların toplamının, dizinin terim sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı.

Geometrik dizi : Ardışık terimleri arasındaki oranı değişmeyen dizi.

Hesaplanma : Hesaplanmak işi.

İstatistik : Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama. İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendirmeye dayandıran matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi.

Aritmetik : Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu, hesap. Matematikle ilgili.

Veriler : Bir gözlem ya da ölçülere ilişkin olarak verilmiş değerler.

Nicelik : Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite. Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları. Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik.

Merkezi : Merkezde olan, merkezi oluşturan.

Birbiri : Karşılıklı olarak bir diğeri.

Diğer dillerde Geometrik ortalama anlamı nedir?

İngilizce'de Geometrik ortalama ne demek ? : geometric mean, geometric average, geometriscal average