Gerçekleşme nedir, Gerçekleşme ne demek

  • Gerçekleşmek işi, tahakkuk

"Gerçekleşme" ile ilgili cümleler

  • "Kurduğu hülyalar yavaş yavaş gerçekleşmeye yüz tutuyordu." - O. C. Kaygılı

Bilimsel terim anlamı:

Sayışımların, vergilerin belirtilmesi,

çoğalma, meydana gelme.

İngilizce'de Gerçekleşme ne demek? Gerçekleşme ingilizcesi nedir?:

realization

Gerçekleşme anlamı, tanımı:

Gerçek : Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Temel, başlıca, asıl. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Doğruluk. Yapay olmayan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Gerçeklik. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Yalan olmayan.

Gerçekleşmek : Gerçek olmak, gerçek duruma gelmek, meydana gelmek, tahakkuk etmek.

Tahakkuk : Gerçekleşme, yerine gelme.

Gerçekleşme olasılığı : Görgül olasılık tanımına göre "n" sayıdaki denemede "r" kez gözlenmiş bir olaya ilişkin olan ve gözlenme sıklığının deneme sayısına oranıyla dile getirilerek 0'la I arasında değişen değer, bk. olasılık kuramı, önsel olasılık.

Gerçekleşme temeli : Gerçekleşme temeline dayanan sayışım.

Gerçekleşmeme olasılığı : Görgül olasılık tanımına göre bir olayın gerçekleşme olasılığının toplam durumlar olasılığından (1'den) çıkarımca eşit değer.

 

Gerçekleşme ile ilgili Cümleler

  • Olağanüstü şeyler asla basit ve sıradan yollarla gerçekleşmez.
  • Bu dünyada onları ne kadar dilersen dile asla gerçekleşmeyecek bazı şeyler vardır.
  • Bunun tekrar gerçekleşme ihtimali nedir?
  • Onun umudu gerçekleşmedi.
  • Onları ne kadar istersek isteyelim, bu dünyada asla gerçekleşmeyecek bazı şeyler vardır.
  • Fiziksel dünya olayların karmaşık ağıdır ve hiçbir şey tek bir sebeple gerçekleşmez.
  • Yağmur tahminini hiç gerçekleşmedi.

Diğer dillerde Gerçekleşme anlamı nedir?

İngilizce'de Gerçekleşme ne demek? : n. realization, materialization

Fransızca'da Gerçekleşme : réalisation [la]

Almanca'da Gerçekleşme : n. Werden

Rusça'da Gerçekleşme : n. осуществление (N), свершение (N)