Gereç nedir, Gereç ne demek

  • Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal

"Gereç" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bu sarayların bütün gereci Londra'dan taşınmıştır." - S. Birsel

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

İletişimi sağlamakta kullanılan araçların tümü.

Hukuki terim anlamı:

mâ-lezime, levâzım.

Bilimsel terim anlamı:

Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek.

Isıl işlem ve yüzey işlemleri yapmak için kullanılması gereken özdek.

genel uygulayım: Bir işi ya da işlemi yapabilmek için kullanılması gereken özdek, nesne, araç ve benzeri

İngilizce'de Gereç ne demek? Gereç ingilizcesi nedir?:

material, metarial, hardware

Gereç kısaca anlamı, tanımı:

Araç gereç : Bir işin yapılmasında, bir makinenin işletilmesinde kullanılan aletler.

Yapmak : Gerçekleştirmek. Olmasına yol açmak. Bir durum yaratmak. Salgılamak, çıkarmak. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek. Dışkı çıkarmak. Yol almak. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek. Üretmek. Edinmek, sahip olmak. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek. Davranmak, hareket etmek. Evlendirmek. Olmak. Düzenli bir duruma getirmek. Onarmak, tamir etmek. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek.

 

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Madde : Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Para, mal vb. ile ilgili şey. Duyularla algılanabilen nesne. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Molekül. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Bir cismi oluşturan öge, öz. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri.

Malzeme : Gereç. Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı.

Materyal : Gereç. Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge.

Gereç dizelgesi : Uygulama süresince yapılan harcamaları gösteren gereçlerin birim ve toptan ederlerini belirten dizelge. Bu dizelge ile topluluğun oynadığı oyunun uygulama giderleri saptanmış ve gösterilmiş olur.

Gereç listesi : Bir işin yapımı için gerekli bütün gereçlerin özellikleri ile yazıldığı belli düzendeki kâğıt.

Gereç ile ilgili Cümleler

  • Annem, şimdiki ev hanımlarının kullandığı ev gereçlerinin hiçbirine sahip değildi.
  • Hava ses için bir gereçtir.
  • Bizim gereçlere ihtiyacımız var.
  • O, kitap için gereç topluyor.

Diğer dillerde Gereç anlamı nedir?

İngilizce'de Gereç ne demek? : n. material, equipment, materiel, requisite, staff

Fransızca'da Gereç : équipements, matériau [le], matériel [le], attirail [le], munitions

Almanca'da Gereç : n. Requisit

Rusça'da Gereç : n. материал (M), инвентарь (M), принадлежность (F)