Gerekçeli nedir, Gerekçeli ne demek

Gerekçeli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Gerekçeye dayanan, gerekçesi olan

"Gerekçeli" ile ilgili cümleler

  • "Üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri bir tam gün geçtikten sonra oylanır." - Anayasa

Gerekçeli kısaca anlamı, tanımı:

Gerekçe : Bir önermenin kendiliğinden var kıldığı gereklik, lazıme. Mahkeme kararlarının dayandığı kanuni ve hukuki sebepler. Gerektirici sebep, esbabımucibe. Bir yasanın önerilmesi ve hazırlanmasında, yasa tasarısının hazırlanış ve maddelerin düzenleniş sebepleri.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Diğer dillerde Gerekçeli anlamı nedir?

İngilizce'de Gerekçeli ne demek? : adj. justified, vindicated, defended, supported, substantiated

Almanca'da Gerekçeli : begründet