Gerekli gereksiz nedir, Gerekli gereksiz ne demek

Gerekli gereksiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Yersiz bir biçimde

Gerekli gereksiz kısaca anlamı, tanımı:

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Gereksiz : Boş yere. Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz.

Yersiz : Yerinde olmayan, uygunsuz, anlamsız, manasız. Barınacak yeri olmayan.

Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Biçme işi. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.

Bir : Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayı kadar olan. Tek. Ancak, yalnız. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Eş, aynı, bir boyda. Beraber. Sadece. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Aynı, benzer. Sayıların ilki. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.